NBA PE-Week op Willemstad (Curaçao) – Frauderisicofactoren in de praktijk (verplicht onderwerp 2019)

Deze praktisch opgezette training heeft het doel om de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude.

Het NBA-bestuur heeft overwogen dat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico’s en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. Tijdens de PE-Week zullen twee varianten van het verplichte onderwerp 2019 worden aangeboden namelijk die voor openbaar accountants en AIB/LIO.

Deelnemers aan de PE-week, die loopt van 4 t/m 8 november kunnen à la carte kiezen uit de aangeboden cursussen of het gehele pakket afnemen.
Bij deelname aan twee of meer trainingen in de PE-week krijgen de deelnemers 10% korting op de totale cursusprijs.

Op vrijdag 8 november wordt de PE-week afgesloten met een borrel, die toegankelijk is voor alle deelnemers vaan de PE-week 2019. Deze borrel begint aansluitend aan de cursus op die dag om 18.00 uur.  

Bekijk training. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.