Professional voor de NOW en de criterium kleine accountantseenheid

Het is mogelijk dat een kleine accountantseenheid die een derdenverklaring bij de NOW afgeeft daardoor niet langer voldoet aan het criterium in artikel 27 lid 2 van de NVKS (verlichte regime). Bijvoorbeeld als sprake is van twee accountants en daarnaast één – op grond van de NOW – wettelijk aangewezen professional.

Kleine accountantseenheden kunnen gebruik maken van het verlichte regime van de NVKS als ze voldoen aan artikel 27, lid 2 van de NVKS. Hierin is vastgelegd dat een kleine accountantseenheid bestaat uit niet meer dan twee eindverantwoordelijken en daarnaast uit maximaal vijf andere personen.

Vanaf 29 oktober 2020 vallen belastingdeskundigen en boekhouders ook onder eindverantwoordelijke professionals voor de NVKS als ze een derdenverklaring bij de NOW afgeven. Het gevolg hiervan is dat een accountantseenheid dan mogelijk het maximaal aantal eindverantwoordelijken overschrijdt en daardoor geen gebruik meer kan maken van het verlichte regime. De accountantseenheid moet dan het kwaliteitssysteem aanpassen, doordat er meer regels uit de NVKS van toepassing zijn. Dit is een ongewenste situatie.

Op grond van de hardheidsclausule in artikel 27a van de NVKS wordt een uitzondering gemaakt voor de accountantseenheid die voldoet aan de voorwaarden in de ‘Beleidsregels artikel 27a NVKS in het kader van de NOW’.

Belangrijk is hierbij dat in artikel 3 van de beleidsregels is opgenomen dat in het dossier van een gecontinueerde NVKS-opdracht wordt aangetekend dat:

  • de accountantseenheid niet voldoet aan artikel 27, tweede lid, van de NVKS doordat personen als bedoeld in artikel 1 van de beleidsregel, derdenverklaringen afgeven in het kader van de NOW; en
  • de accountantseenheid een beroep doet op de hardheidsclausule, bedoeld in artikel 27a van de NVKS.

De accountants van Novak hebben ruime ervaring met NOW opdrachten. Indien u een vraag heeft over de NOW, dan kunt u contact met ons opnemen op 085 – 0220150 of rechtstreeks met één van onze accountants Bouwe Algra AA op 06 – 835 21 654 / b.algra@novak.nl en Martina Sarris AA op 06 – 138 11 669 / m.sarris@novak.nl

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.