SpeakUp: unieke oplossing om volledig te voldoen aan de strengere klokkenluiderswet

SpeakUp Totaal: de unieke oplossing om volledig te voldoen aan de strengere klokkenluiderswet

Accountantskantoren met personeel moeten sinds 18 februari jl. voldoen aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit betekent dat u een interne procedure moet hebben die aan strengere eisen voldoet en zodat melders van misstanden en integriteitsschendingen via verschillende kanalen (anoniem) meldingen kunnen doen. Ook moet u regelen dat medewerkers instemmen met uw beleid en ervoor zorgen dat meldingen onafhankelijk worden beoordeeld. Daarbij moet u ervoor zorgen dat melders worden beschermd tegen benadeling. Het inrichten van een anoniem meldkanaal voor non-compliance is volgens de Wwft ook verplicht.

Webinar
Novak heeft samen met SpeakUp en Compliability een dienstverleningsconcept uitgewerkt om snel en effectief te voldoen aan de nieuwe (strenge) eisen uit de Wet. Op onze website vindt u hier meer informatie. Op dinsdag 12 december  om 14:00 uur organiseren we speciaal voor MKB accountantskantoren een webinar. Hierin wordt u in ongeveer 45 minuten helemaal bijgepraat over de volgende onderwerpen;

  • Juridisch kader; aan welke eisen moet u voldoen?
  • Wat zijn de gevolgen als u niet voldoet?
  • Waarom is een veilig werk en meldklimaat van belang?
  • Op welke manier(en) kan SpeakUp Totaal u helpen?

U kunt zich inschrijven op de pagina onder de volgende link; https://speakup.webinargeek.com/speakup-totaal

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.