TOFA : Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers

Er is een regeling gepubliceerd in de Staatscourant voor flexwerkers die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen en die geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling.

Wie in februari 2020 meer dan € 400 aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan de helft daarvan is verloren, komt mogelijk in aanmerking voor een bruto tegemoetkoming van € 550 per maand over de maanden maart, april en mei 2020. De aanvraag mag in deze periode in ieder geval geen andere uitkering hebben ontvangen, en de tegemoetkoming moet noodzakelijk zijn om in de kosten van het levensonderhoud te voorzien.

De exacte voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor een tegemoetkoming zijn opgenomen in de publicatie in de Staatscourant. Wij verwijzen naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-31395.html .

Er kan naar verwachting vanaf 22 juni 2020 een aanvraag worden ingediend bij het UWV.

Bronvermelding: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/aanvraag-tegemoetkoming-flexwerkers-naar-verwachting-vanaf-eind-juni

Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.