Update box 3 – Besluit rechtsherstel box 3 en kamerbrief

Er zijn recentelijk weer enkele ontwikkelingen geweest voor box 3.

Besluit rechtsherstel box 3
Er is nu een besluit uitgebracht op basis waarvan de Belastingdienst rechtsherstel gaat bieden aan de volgende doelgroepen wegens een mogelijk te hoge box 3 heffing in de periode 2017 tot en met 2022.

Het gaat in dit besluit ieder geval om cliënten die tijdig in bezwaar is gegaan tegen de box 3 heffing en die meeliep in de massaal bezwaarprocedure(s). Tevens gaat het om cliënten met een box 3 heffing en een aanslag die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vast stond, of een aanslagen die nog is opgelegd tussen 24 december 2021 en de datum van het besluit. Tot slot gaat het om cliënten met nog niet opgelegde aanslagen met een box 3 heffing in de genoemde periode.

In het besluit is voor deze cliënten een stappenplan opgenomen op basis waarvan de belastingheffing in box 3 kan worden herrekend. Indien dit leidt tot een lagere heffing, dan volgens de wettelijke regeling, dan volgt een teruggave. Naar wij begrijpen gaat de Belastingdienst dit uit eigen beweging realiseren.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de tekst van het besluit onder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/30/beleidsbesluit-rechtsherstel-box-3

Kamerbrief inzake niet bezwaarmakers
Er is een kamerbrief uitgebracht met een nadere uitwerking van allerlei opties ten aanzien van een juridisch onverplicht rechtsherstel voor niet bezwaarmakers. Er zijn de volgende opties geformuleerd in de brief.

  • geen rechtsherstel;
  • ‘volledig’ rechtsherstel conform de forfaitaire spaarvariant. Dan worden bezwaarmakers en niet bezwaarmakers op dezelfde wijze gecompenseerd;
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met maximering herstelbedrag;
  • rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot een maximum aan vermogen;
  • uitkering van een vast of variabel bedrag (tegemoetkoming);
  • verhoging heffingsvrije vermogen met terugwerkende kracht.

Wij gaan afwachten voor welke route uiteindelijk zal worden gekozen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/08/kamerbrief-over-scenarios-herstel-voor-niet-bezwaarmakers-box-3 .

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.