Update Novak Kwaliteitssysteem 2023 beschikbaar

Vanaf heden is de update 2023 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

 • Kantooropzet en beheersing (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Kantoorregelingen (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Samenstellingsopdrachten;
 • Overige non-assurance-opdrachten;
 • Modellenbibliotheek.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen:

Module Kantooropzet en beheersing / Kantooropzet en beheersing (verlicht regime)

 • Het artikel Kantooropzet is uitgebreid met informatie over de compliancefunctie en de auditfunctie vanuit de Wwft;
 • Aanvullende risico’s ten aanzien van vastgoed zijn opgenomen in de Risicomatrix integriteit en Wwft;
 • Het privacybeleid en het informatiebeveligingsbeleid zijn aangescherpt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens buiten de EU.

Module Kantoorregelingen 

 • De instructies inzake cliëntacceptatie, continuatie van de relatie met de cliënt, identificatie, verificatie  van de identiteit en het opstellen van het risicoprofiel zijn allen op onderdelen aangescherpt;
 • Een nieuwe meldingsregeling ‘Vrijuit spreken’ is toegevoegd in verband met de Wet bescherming klokkenluiders die voor ieder accountantskantoor met personeel geldt;
 • De klachtenregeling vanuit de NVKS is inhoudelijk afgestemd op de nieuwe meldingsregeling zoals hierboven genoemd;
 • De instructie inzake medewerkers is uitgebreid met een procedure voor screening zoals door de Wwft vereist.

Module Samenstellingsopdrachten

 • De consultatieversie van de NBA-handreiking 1137 corruptie, werkzaamheden van de accountant is verwerkt voor zover van toepassing;
 • De instructie inzake publicatie van de jaarrekening is aangescherpt ten aanzien van het uiterste moment van publiceren.

Module Overige non-assuranceopdrachten

 • De instructie inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden is in lijn gebracht met de herziene Standaard 4400 die vanaf heden al mag worden toegepast.

Modellenbibliotheek

 • De checklist voor review van afgesloten samenstellingsopdrachten en de checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling voor samenstellingsopdrachten zijn aangescherpt;
 • De werkprogramma’s voor administratieve dienstverlening zijn op onderdelen aangescherpt;
 • De modellen voor opdrachtbevestiging voor zowel de administratieve dienstverlening als de ‘aangifte plus’ opdracht zijn aangescherpt ten aanzien van de NV NOCLAR.

De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en voor gebruikers van de module Kantoorregelingen (verlicht regime) geldt dat zij twee nieuwe artikelen krijgen om concreet invulling te geven aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) die van toepassing is voor elk accountantskantoor dat personeel heeft. In de module Kantoorregelingen (standaard regime NVKS) worden de instructie en meldingsregeling die reeds hierin waren opgenomen in het kader van de Wet huis voor klokkenluiders vervangen door een nieuwe instructie en bijbehorende regeling vanuit de Wbk. Voor meer informatie over de Wbk inclusief een concrete oplossing waarmee uw kantoor praktisch invulling geeft aan de vereisten van deze wet zie hier op de website van Novak.

In de handleiding behorende bij deze update (zie hieronder) is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd of nieuw zijn toegevoegd. Tevens is in deze handleiding op artikelniveau in detail beschreven wat er is gewijzigd en waarom.

Handleiding
Voor zowel als hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht verkrijgen in de wijzigingen op detailniveau per artikel, is een handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij raden u dringend aan om de handleiding door te nemen. Hiermee bent u ook vaktechnisch weer bij voor wat betreft de wijzigingen in uw kwaliteitssysteem.

Onderhoudsabonnement
Het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is eenvoudig geregeld met het aanvullende onderhoudsabonnement! Hiermee heeft u geen omkijken meer naar het beheer van uw kwaliteitssysteem (kantoorspecifiek maken, updates verwerken, etc.). Informatie over dit aanvullende abonnement vindt u hier op de website van Novak. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews of voorbereiding op toetsing Raad voor Toezicht
Dient u in 2023 nog de verplichte jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op enkele afgesloten dossiers? Wordt u dit jaar nog getoetst door de Raad voor Toezicht en bent u zich hierop aan het voorbereiden? De adviseurs van Novak helpen u graag! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002) en informeer naar de mogelijkheden.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 – 700 256) of support@scienta.nl.

Novak DIRECT
Graag attendeer ik u tot slot nog op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.