Novak introduceert: SpeakUp voor mkb-accountantskantoren

Sinds 18 februari 2023 geldt de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders die concreet invulling geeft aan de Europese richtlijn uit 2019 om klokkenluiders beter te beschermen. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders die gold voor elke organisatie met ten minste 50 werknemers. Met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders is daarin verandering gekomen. Voor organisaties (waaronder accountantskantoren en belastingadvieskantoren) die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen geldt de verplichting om een klokkenluidersregeling hebben  zodra zij werknemers in dienst hebben. Dit betekent concreet dat ook een accountantskantoor met één werknemer moet voldoen aan de vereisten in de Wet. De regeling dient erin te voorzien dat melders van misstanden en integriteitsschendingen worden beschermt door middel van een veilige en effectieve (interne) meldprocedure.

SpeakUp voor mkb-accountantskantoren
Novak begrijpt als geen ander dat het voor uw accountantskantoor lastig kan zijn om zelf volledig aan de vereisten van de Wet bescherming klokkenluiders te voldoen. Om deze reden heeft Novak samen met Compliability en People Intouch SpeakUp voor mkb-accountantskantoren ontwikkeld. Dit product bevat niet alleen een meldingsregeling maar zorgt er ook voor dat  u concreet invulling geeft aan de uitvoering van die regeling.

Hoe werkt SpeakUp voor mkb-accountantskantoren ?
In de praktijk regelt u met SpeakUp voor MKB-accountantskantoren dat de ‘Vrijuit spreken’ meldingsregeling op kantoorniveau wordt ingericht. Deze meldingsregeling beschrijft in eenvoudige taal hoe binnen uw kantoor een melding van een misstand of integriteitsprobleem kan worden ingediend. Vervolgens kan een melder conform deze meldingsregeling laagdrempelig en anoniem een melding indienen via het SpeakUp® systeem van People Intouch. Dit betreft een gecertificeerd Software as a Service (SaaS) platform dat aan alle eisen voldoet en waar reeds vele organisaties zowel binnen als buiten de accountancy gebruik van maken. U voorkomt hiermee dat meldingen direct in de openbaarheid komen wat (het imago van) uw kantoor zou kunnen schaden. Een vertrouwenspersoon staat de melder eventueel terzijde om deze gedurende het meldproces te begeleiden.

Eventuele meldingen die in het SpeakUp® systeem door een melder worden vastgelegd, worden ontvangen door gecertificeerde medewerkers van Compliability. Zij dragen zorg voor de onafhankelijke en professionele beoordeling van de potentieel gevoelige informatie en bespreken deze vertrouwelijk met de verantwoordelijke binnen uw kantoor met advies voor eventuele opvolging. U bepaalt vervolgens zelf hoe verder met de melding wordt omgegaan.

Met SpeakUp voor mkb-accountantskantoren wordt u dus in één keer ontzorgt op het gebied van zowel (de ontwikkeling van) de meldingsregeling als de praktische invulling en uitvoering ervan conform de gestelde eisen in de Wet bescherming klokkenluiders.

Bekijk meer informatie en bestel SpeakUp voor mkb-accountantskantoren.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.