Update Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’

Vanaf heden is er een update beschikbaar voor het Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’.

Bent u gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem? U kunt de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
De NBA heeft vandaag (2 november 2021) voorbeeldteksten in verband met de NOW 3- en NOW 4-regeling gepubliceerd. Op basis van deze publicatie zijn de volgende modellen in de module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’ (Sectie NOW 3 en NOW 4 verantwoording – Modellen) aangepast (ondanks de minimale verschillen met de eerder door het Novak redactieteam opgestelde modellen voor de NOW 3 en NOW 4 verantwoording (van 22 oktober jl.)):

  • Model opdrachtbevestiging derdenverklaring NOW 3 en NOW 4 (4400N);
  • Model opdrachtbevestiging samenstellen van de NOW 3 en NOW 4 aanvraag tot vaststelling (4415N);
  • Model opdrachtbevestiging NOW 3 en NOW 4 aanvraag tot vaststelling assurance-opdracht (3900N)*;
  • Model bevestiging bij de NOW-aanvraag tot vaststelling NOW 3 en NOW 4 (4415N);
  • Model bevestiging bij de NOW-aanvraag tot vaststelling assurance-opdracht NOW 3 en NOW 4 (3900N)*.

* Alleen beschikbaar indien u een abonnement heeft op de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem.

Nog vragen over deze update?

Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.