Update Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’

Vanaf heden is een update beschikbaar voor uw Novak Kwaliteitssysteem module ‘Aanvullende maatregelen coronacrisis’. Als gebruiker kunt u  de update direct ophalen, verwerken en toepassen. Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Inhoud update
Deze update bevat de volgende aanpassingen:

  • Ten aanzien van reeds opgenomen instructies en modellen voor opdrachten in het kader van de verantwoording NOW 1 en NOW 2 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in verband met gewijzigde termijnen;
  • Recent is een addendum verschenen voor NOW 3 en NOW 4. Het addendum gaat in op enkele omissies in het protocol wat betreft de te hanteren materialiteit en het gebruik van de termen ‘samengestelde opdracht’ en ‘gecombineerde opdracht’. De desbetreffende instructies en modellen ten aanzien van de opdrachten in het kader van de verantwoording NOW 3 en NOW 4 zijn hierop aangepast.
  • Sinds 14 februari 2022 is het mogelijk om een aanvraag voor NOW 8 bij UWV in te dienen. De reeds opgenomen instructie en het model die kunnen worden gebruikt indien u voor uw cliënt een NOW-aanvraag indient, zijn geschikt gemaakt om te gebruiken voor de aanvraag van NOW 8.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.