Update Novak Kwaliteitssysteem module BO en CO 2023

Vanaf heden (12 juni 2023) is de update 2023 voor de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar.

Inhoud op hoofdlijnen
De update voor de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten bestaan uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en een nieuw artikel. Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

Module Beoordelingsopdrachten

 • Ten einde de kwaliteit te borgen bij de opdrachtuitvoering, is de tweede lezing als beheersingsmaatregel toegevoegd. Dit omdat in de praktijk blijkt dat in veel gevallen een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling een te zware maatregel is maar het wel goed is dat een niet bij de opdracht betrokken accountant meekijkt voordat de verklaring wordt verstrekt. In dergelijke situaties kan een tweede lezing als prima alternatief dienen;
 • De instructies die betrekking hebben op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) zijn van een update voorzien;
 • De ‘Checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling BO’ is aanscherpt;
 • De ‘Checklist kwaliteitsreview BO’ is aangescherpt en omgedoopt tot ‘Checklist intern kwaliteitsonderzoek (IKO) BO’.

Module Controleopdrachten

Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

 • Ten einde de kwaliteit te borgen bij de opdrachtuitvoering, is de tweede lezing als beheersingsmaatregel toegevoegd. Dit omdat in de praktijk blijkt dat in veel gevallen een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling een te zware maatregel is maar het wel goed is dat een niet bij de opdracht betrokken accountant meekijkt voordat de verklaring wordt verstrekt. In dergelijke situaties kan een tweede lezing als prima alternatief dienen;
 • Aanpassingen in zowel de instructie als het model voor steekproeven in verband met de gewijzigde Standaard 315;
 • Om meer hulpmiddelen te geven voor het vastleggen van de GITC is een nieuw model toegevoegd: ‘Model memo automatisering CO’;
 • Er zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in het ‘Voorbeeld controleprogramma eindejaarscontrole, winst- en verliesrekening CO’;
 • Om gedurende de opdrachtuitvoering aandacht te hebben voor de verplichte rapportering inzake frauderisico’s en continuïteit in de verklaring is het ‘Model overzicht risicoregister’ uitgebreid. In dit kader is tevens de ‘Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op afwijking van materieel belang’ aangepast;
 • De uitkomsten van het rapport van de AFM ‘Aan de slag, uitkomsten onderzoek cliënt- en opdrachtaanvaarding en -continuering van accountantsorganisaties met reguliere vergunning’ heeft ertoe geleid dat de instructie opdrachtaanvaarding, instructie onafhankelijkheid, instructie samenloop assurance- en overige dienstverlening en de instructie opdrachtcontinuatie zijn aangepast. De aanscherpingen vanuit het rapport zien er met name op dat voorafgaand aan het afgeven van de opdrachtbevestiging er voldoende aandacht is voor de benodigde capaciteit en kunde om de controleopdracht uit te voeren conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook de aandacht voor (de waarborging van) de onafhankelijkheid vanuit de ViO is op basis van het rapport aangescherpt;
 • De ‘Checklist opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling CO’ is aanscherpt;
 • De ‘Checklist kwaliteitsreview CO’ is aangescherpt en omgedoopt tot ‘Checklist intern kwaliteitsonderzoek (IKO) CO’.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een op maat gesneden handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij adviseren u dringend om deze handleiding te volgen bij de verwerking van de update.

Met het in de handleiding opgenomen detailoverzicht kunt u precies zien welke artikelen zijn gewijzigd met daarbij een korte toelichting. Als bijlage bij deze handleiding treft u tot slot een complete inhoudsopgave aan (inclusief de aan deze module verbonden modellen zoals opgenomen in de modellenbibliotheek), zodat u kunt zien welke artikelen in de module Beoordelingsopdrachten en de module Controleopdrachten zijn opgenomen en wat de actuele artikelvolgorde is.

Onderhoudsabonnement
Komt u niet (tijdig) toe aan het verwerken van de periodieke updates? Voor het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar heeft. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews. Informatie over dit aanvullende onderhoudsabonnement is hier te vinden.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Novak DIRECT
Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.