Update Novak Kwaliteitssysteem module Controleopdrachten 2022

Vanaf heden (13 juni 2022) is de update 2022 voor de module Controleopdrachten van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. De module Beoordelingsopdrachten en de module Bijzondere assurance-opdrachten zijn door het redactieteam nagelopen op actualiteit waarbij is vastgesteld dat de inhoud van beide modules nog aansluit op actuele wet- en regelgeving.

Inhoud op hoofdlijnen
De update voor de module Controleopdrachten bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en een aantal nieuwe artikelen. Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

  • De wijzigingen in Standaard 315 zijn verwerkt in de instructies en modellen;
  • De wijzigingen in Standaard 540 zijn verwerkt in de instructies en (nieuwe) modellen;
  • De wijzigingen in Standaard 700 zijn verwerkt in de instructie ten aanzien van de controleverklaring;
  • Een nieuwe instructie inzake soft controls is toegevoegd;
  • De ‘Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op afwijking van materieel belang’ is aangescherpt op basis van NBA-handreiking 1148;
  • De ‘Instructie beschrijving interne beheersing’ en de ‘Instructie evaluatie interne beheersing’ zijn samengevoegd;
  • Een nieuw ‘Model cijferanalyse CO’ is toegevoegd;
  • Een nieuwe ‘Checklist verkrijgen van inzicht in soft controls CO’ is toegevoegd;
  • Een nieuw ‘Model schattingspost CO’ is toegevoegd voor nadere invulling van de gewijzigde standaard 540;
  • Een nieuw ‘Voorbeeld controleprogramma evaluatie van schattingen CO’ is toegevoegd in verband met de gewijzigde Standaard 540.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een op maat gesneden handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij adviseren u dringend om deze handleiding te volgen bij de verwerking van de update.

Met het in de handleiding opgenomen detailoverzicht kunt u precies zien welke artikelen zijn gewijzigd met daarbij een korte toelichting. Als bijlage bij deze handleiding treft u tot slot een complete inhoudsopgave aan (inclusief de aan deze module verbonden modellen zoals opgenomen in de modellenbibliotheek), zodat u kunt zien welke artikelen in de module Controleopdrachten zijn opgenomen en wat de actuele artikelvolgorde is.

Onderhoudsabonnement
Komt u niet (tijdig) toe aan het verwerken van de periodieke updates? Voor het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar heeft. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews. Informatie over dit aanvullende onderhoudsabonnement is hier te vinden.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Novak DIRECT
Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.