Update Novak Kwaliteitssysteem module Kantoorregelingen en Samenstellingsopdrachten

Vanaf heden is de update 2022 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

 • Kantooropzet en beheersing (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Kantoorregelingen (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS);
 • Samenstellingsopdrachten;
 • Modellenbibliotheek.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen:

Module Kantooropzet en beheersing / Kantooropzet en beheersing (verlicht regime)

 • De instructie met betrekking tot de jaarlijkse evaluatie vanuit de NVKS is aangescherpt op basis van ervaringen uit de praktijk bij de reguliere kwaliteitstoetsingen door de Raad voor Toezicht (Rvt).

Module Kantoorregelingen / Kantoorregelingen (verlicht regime)

 • Instructie cliëntenonderzoek identificatie en verificatie: de tekst inzake het UBO-register is aangescherpt, de link naar het overzicht met prominente publieke functies op de website van de Belastingdienst is gecorrigeerd en er heeft een aanscherping van de alinea inzake de PEP plaatsgevonden;
 • Instructie gedrags- en beroepsregels: dit artikel is aangescherpt in verband met de gewijzigde VGBA. Termen als ‘vooringenomenheid’ en ‘onderzoekende geest’ zijn verwerkt in de instructie;
 • De instructie inzake de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is aangesloten op de nieuwe NBA-handreiking 1149. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende checklists;
 • De Instructie melding ongebruikelijke transacties (Wwft) is aangescherpt op het gebied van ‘het meedelen van de melding aan opvolgende accountant of belastingadviseur’.

Module Samenstellingsopdrachten

 • Een nieuw stroomschema toepassingsgebied Standaard 4410 is toegevoegd;
 • De instructie vastlegging inzicht in de entiteit is aangescherpt met voorbeelden van significante aangelegenheden.

Modellenbibliotheek

 • De checklists voor de uitvoering van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling zijn aangesloten op de recent uitgebrachte NBA-handreiking 1149;
 • In het model cliëntenonderzoek risicoprofiel is een vraag vanuit de Wwft toegevoegd inzake het doel van de zakelijke relatie. Dit punt is verwerkt in vraag 1a waardoor het model verder ongewijzigd blijft;
 • Het werkprogramma SO is aangescherpt met betrekking tot eventuele mondiale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de cliënt (denk aan COVID, oorlog Oekraïne/sancties Rusland, etc.).

De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en een nieuw artikel (bovengenoemd stroomschema inzake het toepassingsgebied van Standaard 4410).

In de handleiding behorende bij deze update (zie hieronder) is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd of nieuw zijn toegevoegd. Tevens is in deze handleiding op artikelniveau in detail beschreven wat er is gewijzigd en waarom.

Handleiding
Voor zowel als hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij raden u dringend aan om de handleiding te gebruiken. Hiermee bent u ook vaktechnisch weer bij voor wat betreft de wijzigingen in uw kwaliteitssysteem.

Onderhoudsabonnement
Het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is eenvoudig geregeld met het aanvullende onderhoudsabonnement! Hiermee heeft u geen omkijken meer naar het beheer van uw kwaliteitssysteem (kantoorspecifiek maken, updates verwerken, etc.). Informatie over dit aanvullende abonnement kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews of voorbereiding op toetsing Raad voor Toezicht
Dient u in 2022 nog de verplichte jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op enkele afgesloten dossiers? Wordt u dit jaar nog getoetst door de Raad voor Toezicht en bent u zich hierop aan het voorbereiden? De adviseurs van Novak helpen u graag! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002) en informeer naar de mogelijkheden.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 – 700 256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot nog op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.