Update Novak Kwaliteitssysteem modules

Vanaf heden is de update 2020 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar.

Dit voor de modules: Kantooropzet en beheersing
(‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS); Kantoorregelingen (‘Standaard regime’ NVKS en ‘Verlicht regime’ NVKS); Samenstellingsopdrachten.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende uitbreidingen, aanscherpingen en verbeteringen: Module Kantooropzet en beheersing / Kantooropzet en beheersing (verlicht regime).
Een nieuw artikel ‘Integriteitsbeleid’ is toegevoegd, mede in het kader van de Wwft/NVKS; De ‘Risicomatrix cliënten’ is geheel vernieuwd en hernoemd naar ‘Risicomatrix integriteit en Wwft’. Deze matrix sluit naadloos aan op zowel het nieuwe artikel ‘Integriteitsbeleid’ als op het bestaande ‘Model cliëntenonderzoek risicoprofiel’. Daarbij vormt deze risicomatrix de centrale locatie voor de vastlegging van de risicoanalyse ten aanzien van integriteitsrisico’s en risico’s ten aanzien van witwassen en financieren van terrorisme. Met de aanscherping in deze matrix en de toevoeging van een nieuwe ‘Instructie risicomatrix integriteit en Wwft wordt de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) binnen het Novak Kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Dit om onderkende risico’s te beheersen. Raadpleeg de beschikbare handleiding bij deze update voor een nadere toelichting.

Module Kantoorregelingen / Kantoorregelingen (verlicht regime) Er zijn aanscherpingen doorgevoerd in de instructies die betrekking hebben op de Wwft om meer guidance te bieden. Dit op het gebied van de identificatie, de verificatie van de identiteit, het risicoprofiel van de cliënt en ongebruikelijke transacties. Het UBO-register zoals per 27 september 2020 geldt, is verwerkt in de ‘Instructie cliëntenonderzoek identificatie en verificatie’. Er heeft een aanscherping plaatsgevonden in de ‘Instructie cliëntacceptatie’ in het kader van de Wwft. Tevens is dit artikel uitgebreid op het gebied van de continuatie van de relatie met de cliënt. Een nieuw artikel is opgenomen in het kader van de beëindiging van de relatie met de cliënt. Ten aanzien van het functioneren en beoordelen van medewerkers heeft een vernieuwing plaatsgevonden: de gesprekkencyclus. De instructie inzake de permanente educatie is vernieuwd in verband met de nieuwe PE-regels die vanaf 1 januari aanstaande gelden voor mkb-accountants. Zie voor meer informatie tevens hier het artikel dat vanuit Novak op accountant.nl hierover is gepubliceerd. Een nieuwe instructie inzake het bezoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) aan het kantoor is toegevoegd.

Module Samenstellingsopdrachten Met betrekking tot de dossierreview door de verantwoordelijke accountant is een aanscherping doorgevoerd in verband met een nieuw ‘Model dossierreview SO’ (zie hierna onder ‘Modellenbibliotheek’).

Modellenbibliotheek Een ‘Model PEP-verklaring’ is nieuw toegevoegd; Een ‘Model UBO-verklaring’ is nieuw toegevoegd; Een ‘Model PE-portfolio’ is nieuw toegevoegd; Een nieuw ‘Model evaluatiegesprek medewerkers’ is toegevoegd, behorende bij de gewijzigde ‘Instructie medewerkers’ ten aanzien van de gesprekkencyclus zoals hiervoor onder ‘Kantoorregelingen’ beschreven; Het model voor vastlegging van het risicoprofiel van de cliënt is uitgebreid om een optimale aansluiting met de risicoanalyse en risk appetite van het kantoor te realiseren; Een nieuw ‘Model dossierreview SO’ is toegevoegd. Dit model is gebaseerd op de ‘11 en 10 regels’ van verplichte items die in een samensteldossier dienen te worden opgenomen zoals beschreven in de NBA-handreiking 1136. Dit model kan worden gebruikt indien iemand anders dan de verantwoordelijke accountant de samenstellingsopdracht heeft uitgevoerd. De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen, nieuwe artikelen en te archiveren artikelen omdat deze niet meer door Novak worden onderhouden. In de handleiding behorende bij deze update (zie hieronder) is een detailoverzicht opgenomen waarmee u precies kunt zien welke artikelen zijn gewijzigd, nieuw zijn toegevoegd of moeten worden gearchiveerd. Tevens is in deze handleiding op artikelniveau in detail beschreven wat er is gewijzigd en waarom. 

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij raden u met klem aan om de handleiding te gebruiken. Hiermee bent u ook vaktechnisch weer bij voor wat betreft de wijzigingen in uw kwaliteitssysteem.

Onderhoudsabonnement
Beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem nog nooit zo eenvoudig geregeld met het aanvullende onderhoudsabonnement! Hiermee heeft u geen omkijken meer naar het beheer van uw kwaliteitssysteem. Informatie over dit aanvullende abonnement kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews.

Jaarlijkse evaluatie NVKS/dossierreviews
Dient u in 2020 nog de jaarlijkse evaluatie in het kader van de NVKS uit te voeren dan wel dossierreviews uit te voeren op afgesloten dossiers? Novak helpt u graag hierbij! Neem contact op met Novak (novak@novak.nl, 070-3524002).

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl. Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 – 700 256) of support@scienta.nl. Graag attendeer ik u tot slot nog op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.