Nieuwe update Kwaliteitssysteem beschikbaar

Vanaf heden is de update 2020 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

  • Beoordelingsopdrachten;
  • Controleopdrachten;

De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen en de toevoeging van een aantal nieuwe artikelen. De update bevat de volgende wijzigingen op hoofdlijnen:

Module Beoordelingsopdrachten

Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

  • Met betrekking tot de opdrachtbevestiging zijn de eisen opgenomen die vanuit NV COS 2400 aan de opdrachtbevestiging worden gesteld;
  • Voor de bepaling van de materialiteit is nadere guidance opgenomen.

Module Controleopdrachten

Naast algemene tekstuele aanscherpingen, zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen bij deze update doorgevoerd:

  • Met betrekking tot de opdrachtbevestiging zijn de eisen opgenomen die vanuit NV COS 210 aan de opdrachtbevestiging worden gesteld;
  • Een nieuwe instructie werkzaamheden General IT-controls is toegevoegd;
  • Diverse instructies en modellen zijn aangescherpt op het gebied van IT. Dit om het onderwerp meer als rode draad in het dossier te krijgen;
  • Voor de bepaling van de materialiteit is nadere guidance opgenomen.
  • Een nieuwe instructie en bijbehorend model voor de werkzaamheden ten aanzien van het bestuursverslag is toegevoegd;
  • Er is een nieuw model opdrachtbevestiging voor een externe opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar toegevoegd in het geval een accountant van buiten het kantoor wordt ingehuurd om een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit te voeren.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een op maat gesneden handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden. Wij adviseren u dringend om deze handleiding te volgen bij de verwerking van de update.

Onderhoudsabonnement
Beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem en het verwerken van updates niet die prioriteit die het zou moeten hebben? Voor het beheer van uw Novak Kwaliteitssysteem is via Novak een onderhoudsabonnement beschikbaar waardoor u hier geen omkijken meer naar heeft. Lees de ervaringen van kantoren die u zijn voorgegaan op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/reviews. Informatie over dit aanvullende onderhoudsabonnement kunt u eenvoudig aanvragen door een e-mail te sturen naar redactie@novak.nl.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.