Ontwikkelingen Novak Kwaliteitssysteem

Update verschillende modules Novak Kwaliteitssysteem

Vanaf heden is de update 2019 voor uw Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar. Dit voor de modules:

  • Beoordelingsopdrachten;
  • Controleopdrachten;
  • Bijzondere assurance-opdrachten.

De update bestaat uit wijzigingsvoorstellen op bestaande artikelen. De update bevat de volgende wijzigingen op hoofdlijnen:

Module Beoordelingsopdrachten
In de diverse instructies en modellen zijn tekstuele verbeteringen en correcties doorgevoerd. Daarnaast is de ‘Instructie indicaties fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving’ uitgebreid in verband met de NV NOCLAR.

De ‘Instructie inzicht in de entiteit’ is uitgebreid met de voorbeelden uit het bijbehorende ‘Model vastlegging inzicht in de entiteit assurance-opdracht’. Dit model is leeg gemaakt. De achterliggende gedachte van deze wijziging is dat toekomstige wijzigingen gemakkelijker in bestaande vastleggingen (bij het actualiseren) kunnen worden verwerkt. Tevens zijn de voorbeelden nu specifiek toegesneden op de beoordelingsopdracht waar voorheen de voorbeelden voornamelijk waren toegesneden op controleopdrachten. Immers voor beoordelingsopdrachten en controleopdrachten wordt hetzelfde model gebruikt. Daarnaast zijn de ‘ICT Kaart’ en de ‘Checklist inschatten ICT omgeving’ niet langer van toepassing bij beoordelingsopdrachten. Deze wijziging is eveneens doorgevoerd in het stappenplan. Ook het model voor de dossierindex met betrekking tot het Beoordelingsdossier is aangescherpt.

Controleopdrachten
In de diverse instructies en modellen zijn tekstuele verbeteringen en correcties doorgevoerd. Daarnaast is de ‘Instructie indicaties fraude, corruptie en niet-naleving van wet- en regelgeving’ uitgebreid in verband met de NV NOCLAR.

De ‘Instructie inzicht in de entiteit en inschatten risico op afwijking van materieel belang’ is uitgebreid met de voorbeelden uit het bijbehorende ‘Model vastlegging inzicht in de entiteit assurance-opdracht’. Dit model is leeg gemaakt. De achterliggende gedachte van deze wijziging is dat toekomstige wijzigingen gemakkelijker in bestaande vastleggingen (bij het actualiseren) kunnen worden verwerkt. Hierdoor is het model nu beter te gebruiken voor verschillende typen assurance-opdrachten (waaronder beoordelingsopdrachten).

Bijzondere assurance-opdrachten
Het ‘Controleprogramma verklaring verzekerd belang’ en het ‘Controleprogramma verklaring bij een declaratie voor een subsidie’ zijn vernieuwd. Bij het vernieuwen is aansluiting gezocht bij de andere modellen die ook bij dergelijke opdrachten van toepassing zijn zoals de ‘Checklist opdrachtaanvaarding assurance-opdracht’, ‘Checklist onafhankelijkheid op opdrachtniveau’, etc.

Handleiding
Voor zowel hulp bij de verwerking van deze update als het inzicht krijgen in de wijzigingen op detailniveau, is een handleiding beschikbaar die u hier kunt downloaden.

Onderhoudsabonnement
Tevens attenderen wij u op de mogelijkheid om een aanvullend onderhoudsabonnement af te sluiten voor uw kwaliteitshandboek zodat u geen omkijken meer heeft naar het beheer, het onderhoud en het verwerken van de updates. Voor meer informatie over dit abonnement kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl of kijken op www.mijnkwaliteitssysteem.nl/accountants.

Nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze update of de verwerking daarvan, dan kunt u een e-mail sturen naar redactie@novak.nl.

Maakt u nog geen gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem?
Met het Novak Kwaliteitssysteem implementeert u binnen een handomdraai (nieuwe) wet- en regelgeving die voor uw praktijk van toepassing zijn. Het is een geruststellende gedachte dat uw kantoor werkt conform actuele wet- en regelgeving zonder dat u hier zelf dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Het Novak Kwaliteitssysteem is een integraal kwaliteitssysteem op zowel kantoor- als opdrachtniveau dat door een redactieteam up-to-date wordt gehouden. Maak nu gratis kennis met ons systeem en klik hier.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.