Update voor het Novak Kwaliteitssysteem: module Fiscale opdrachten 2021

Vanaf heden is de update voor het Novak Kwaliteitssysteem module Fiscale opdrachten 2021 beschikbaar. Deze update staat in het teken van het actualiseren van instructies en modellen die onderdeel uitmaken van deze module. Als gebruiker van het Novak Kwaliteitssysteem kunt u deze update ophalen, verwerken en vervolgens toepassen.  Klik hier voor de handleiding die u kunt gebruiken voor het ophalen en verwerken van deze update.

Op hoofdlijnen bevat deze update de volgende wijzigingen:

  • Onlangs is de vernieuwde Leidraad Horizontaal Fiscaal Dienstverleners gepubliceerd door de Belastingdienst. De sectie ‘Horizontaal toezicht’ van de module Fiscale opdrachten is vernieuwd op basis van deze vernieuwde leidraad;
  • Diverse instructies en modellen zijn waar nodig tekstueel (beperkt) aangescherpt;
  • De ‘Instructie materialiteit bij fiscale aangiften’ is komen te vervallen. U kunt dit artikel archiveren.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl). Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341-700256) of support@scienta.nl.

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten,

Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.