Novak DIRECT vraag: het retentierecht van de accountant

Via onze servicedesk Novak DIRECT ontvingen wij een vraag over het retentierecht van de accountant.

Vraag
Geldt het retentierecht van de accountant ten aanzien van de administratie nog steeds nadat de cliënt failliet is gegaan? De accountant wilde in eerste instantie de administratie pas afgeven aan de curator indien hij alsnog zijn openstaande facturen betaald zou krijgen. De vraag was of dit beroep op zijn retentierecht richting de curator terecht is?

Antwoord

Indien de cliënt failliet is gegaan na 1 juli 2017, dan dient de accountant de administratie desgevraagd door de curator volledig en ongeschonden ter beschikking te stellen. Indien nodig dienen daarbij ook eventuele middelen te worden verstrekt om de inhoud van de administratie leesbaar te maken. Het pressiemiddel om de factuur betaald te krijgen, is dus na faillissement van de cliënt in feite niet meer aanwezig. De curator kan ook in rechte afdwingen dat de accountant de administratie beschikbaar stelt. Een en ander is opgenomen in artikel 105b Faillissementswet. Naar wij begrijpen kan het niet overleggen van de administratie eventueel ook strafrechtelijk worden bestraft.

Heeft u ook een vraag omtrent dit onderwerp, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.