Veelgestelde vraag

Hoe vermelden meerjarige financiële verplichtingen?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vermelden van meerjarige niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen in de jaarrekening. Hieronder lichten wij ons antwoord toe. Doe er uw voordeel mee!

Meerjarige financiële verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen worden vermeld onder ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’. Onder meerjarige financiële verplichtingen vallen verplichtingen waarbij de prestatie en de tegenprestatie nog moeten worden geleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur, pacht, operationele leasing, erfpacht, bevrachtingsovereenkomsten en licentieovereenkomsten.
Het totale bedrag van de verplichting wordt vermeld, gesplitst naar looptijd van meer dan een jaar en meer dan vijf jaren.

Heeft u ook een vraag over het vermelden van meerjarige financiële verplichtingen in de jaarrekening, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.