Veelgestelde vraag: hoe waardeer ik een deelneming met een negatief eigen vermogen?

Hoe waardeer ik een deelneming met een negatief eigen vermogen?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het waarderen van een deelneming met een negatief eigen vermogen in een jaarrekening op commerciële grondslagen. Hieronder lichten wij ons antwoord toe. Doe er uw voordeel mee!

Deelnemingen met invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid (vermoeden indien sprake is van minimaal een vijfde van de stemgerechtigde aandelen) worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde (artikel 2:389 lid 2 BW). Volgens de RJ mag de waardering niet lager dan nihil zijn (RJ214.339).
Er kunnen redenen zijn om in geval van een negatieve nettovermogenswaarde een voorziening te treffen. Het is hierbij van belang of en in hoeverre de moedermaatschappij daadwerkelijk voor alle of voor bepaalde schulden aansprakelijk is of zich daarvoor aansprakelijk stelt. De hoogte van de voorziening is dan ook niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het negatieve eigen vermogen van de deelneming.
Geadviseerd wordt een voorziening op te nemen als en voor zover de deelnemende rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming respectievelijk de feitelijke verplichting heeft tot betaling schulden deelneming voor zijn aandeel. Indien een voorziening wordt opgenomen dient deze adequaat toegelicht te worden.

Heeft u ook een vraag over het waarderen van een deelneming met een negatief eigen vermogen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.