Veelgestelde vraag

Hoever vooruitkijken inzake een mogelijk continuïteitsissue?

Onlangs hebben wij een veelgestelde vraag gepubliceerd over de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit. In navolging hiervan krijgen wij vaak vragen over hoever een accountant vooruit dient te kijken om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een mogelijk continuïteitsissue. Hieronder lichten wij ons antwoord toe. Doe er uw voordeel mee!

De accountant evalueert de onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling door het management. In de evaluatie betrekt de accountant een periode van tenminste twaalf maanden vanaf de einddatum van de laatste verslagperiode waarop de financiële overzichten betrekking hebben (Standaard 570 paragraaf 13 en IAS 1). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de accountant steeds alert te zijn op gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven, ook als dit betekent dat hierdoor een periode van langer dan twaalf maanden in aanmerking moet worden genomen.

Heeft u ook een vraag over ernstige onzekerheid over de continuïteit, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.