Vergelijkende cijfers in het kasstroomoverzicht

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over vergelijkende cijfers in het kasstroomoverzicht.

Zoveel mogelijk dient bij iedere post van de jaarrekening het bedrag over het voorafgaande boekjaar vermeld te worden (art. 2:363 lid 5 BW). Door het opnemen van vergelijkende cijfers wordt een perspectief gegeven aan de ontwikkeling van de cijfers in de tijd en vergroot dit het inzicht in vermogen, resultaat, liquiditeit en solvabiliteit. Indien het kasstroomoverzicht onderdeel van de jaarrekening uitmaakt, dienen aan dit overzicht vergelijkende cijfers te worden toegevoegd.

Heeft u ook een vraag over vergelijkende cijfers in kasstroomoverzicht of over het kasstroomoverzicht in het algemeen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoor gerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.