Veelgestelde vraag: wat is de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit?

Wat is de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit?

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit. Hieronder lichten wij ons antwoord toe. Doe er uw voordeel mee!

Een van de beginselen die het bestuur van de onderneming hanteert bij het opstellen van de jaarrekening is het continuïteitsbeginsel waarbij verondersteld wordt dat de onderneming in de afzienbare toekomst kan worden voortgezet. Indien de jaarrekening niet op liquidatiebasis wordt opgesteld en er sprake is van ernstige onzekerheid over de continuïteit, dient in de toelichting een uiteenzetting te worden gegeven van de omstandigheden waarin de onderneming verkeert. Als de jaarrekening door een accountant wordt gecontroleerd en er is sprake van gerede twijfel aan de continuïteit dan is de accountant verplicht een zogenaamde ‘paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden’ op te nemen. De jaarrekening moet wel een adequate uiteenzetting geven van de omstandigheden, anders volgt er een afkeurende controleverklaring. Als de jaarrekening door een accountant wordt samengesteld dient eveneens bij gerede twijfel aan de continuïteit een paragraaf te worden opgenomen in de samenstellingsverklaring. De jaarrekening moet wel een adequate uiteenzetting geven, anders kan er geen samenstellingsverklaring worden afgegeven en dient de accountant de opdracht terug te geven.

Heeft u ook een vraag over de rol van de accountant bij ernstige onzekerheid over de continuïteit, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.