Het vormen van wettelijke reserves in de jaarrekening

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vormen van een wettelijke reserve in de jaarrekening.

Wettelijke reserves dienen te worden gevormd en aangehouden indien de wet dit bepaalt. De wettelijke reserve zorgt voor kapitaalbescherming in de jaarrekening. Uit een wettelijke reserve mag geen uitkering aan de aandeelhouders worden gedaan. Dit betekent dat dit deel verplicht binnen de vennootschap zal blijven en bescherming biedt aan de schuldeisers van de vennootschap.

Op dit moment kent de wet een 6-tal wettelijke reserves:

  1. Reserve geactiveerde oprichtingskosten en geactiveerde kosten van ontwikkeling (artikel 2:365 lid 2 BW)
  2. Reserve voor aandeel in nog niet uitgekeerde resultaten van deelnemingen (artikel 2:389 lid 6 BW)
  3. Reserve omrekeningsverschillen op deelnemingen (artikel 2:389 lid 8 BW)
  4. Herwaarderingsreserve (artikel 2:390 BW)
  5. Voor beleggingsmaatschappijen (artikel 2:401 lid 2 BW)
  6. Voor banken (artikel 2:423 lid 4 BW)

Worden winsten uitgekeerd in strijd met bepalingen wettelijke reserves dan kan een actie uit onverschuldigde betaling worden ingezet en het teveel uitgekeerde bedrag kan worden teruggevorderd.

Heeft u ook een vraag over het vormen van wettelijke reserves, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoor gerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.