Vormen van een voorziening

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het vormen van een voorziening.

Een voorziening in verband met een verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW, alsmede in RJk B10.105 en RJ 252.201, dient te worden opgenomen indien aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

  • de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
  • het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en
  • de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden geschat.

De voorziening wordt gekoppeld aan gebeurtenissen of handelingen die zich op of vóór de balansdatum hebben voorgedaan.

Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Het oordeel van de leiding is bepalend bij het maken van deze beste schatting.

Heeft u ook een vraag over voorzieningen, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Kijk ook eens op onze veelgestelde vragenpagina voor nog meer veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.