Vrije ruimte werkkostenregeling en NOW subsidie

Naar aanleiding van vragen die wij via Novak Direct hebben ontvangen gaan wij graag in dit nieuwsbericht in op de vrije ruimte in de werkkostenregeling en de NOW subsidie.

Uw cliënt kan in 2020 bij de toepassing van de werkkostenregeling een vrije ruimte toepassen van 3% van de loonsom. Dit zal in 2021 weer 1,7% van de loonsom zijn.

Een belangrijk aandachtspunt bij voorgaande is, dat het gebruik maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling mogelijk als een uitkering van een bonus kan worden gezien voor de NOW regeling.

Let hier goed op in het kader van het verbod op het uitkeren van dividenden en bonussen in de verschillende tranches van de NOW regeling. In beginsel geldt dit verbod indien er meer dan € 100.000 aan voorschot op de tegemoetkoming is ontvangen, of als de definitieve tegemoetkoming
€ 125.000 of meer is. Bij een aanvraag op alleen het niveau van de werkmaatschappij geldt dat er naar onze indruk helemaal geen bonus of dividend worden uitgekeerd. Dit kan alleen indien er aan diverse voorwaarden is voldaan.

Gezien de tekst van de toelichting op de 2de tranche van de NOW subsidie is er mogelijk enige ruimte om ondanks dat het bonus- en dividendverbod geldt toch gebruik te maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Uw cliënt moet dan kunnen aantonen dat het gebruik maken van de vrije ruimte onderdeel uit maakt van de basis vergoeding van cliënt, en geen beloning is voor uitzonderlijke prestaties. Dit ‘aantonen’ zal naar mijn indruk in praktijk moeilijk haalbaar zijn, en het is niet duidelijk hoe uw cliënt invulling moet geven aan de bij hem of haar liggende bewijslast.

Gezien voorgaande adviseer ik om cliënten geen gebruik te laten maken van de vrije ruimte in de werkkostenregeling indien het bonus- en dividendverbod in de NOW regeling geldt. Uw client moet in deze situaties naar mijn indruk niet het risico willen lopen dat de NOW subsidie verloren gaat voor dit fiscale voordeel.

Voorgaande is de stand van zaken ten tijde van het schrijven van dit nieuwsbericht medio december 2020. Het is niet uit te sluiten dat er bijvoorbeeld nog aanvullend beleid van de overheid ontstaat in dit kader. Voorlopig moeten we het echter doen met wat in dit kader vast te stellen is. Gezien het mogelijke belang voor de praktijk willen wij u toch op voorgaande wijzen.

Heeft u nog vragen over het fiscaal- en toeslagpartnerschap, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.