Home » Waarneming

Waarneming

Vanuit de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) dient iedere openbare accountant de waarneming van zijn beroepsuitoefening op adequate wijze te regelen in geval van ontstentenis, belet of langdurige arbeidsongeschiktheid. Een waarnemingsovereenkomst is daarmee niet slechts voor de vorm maar concreet een zekerheid voor de cliënt dat kan worden voldaan aan de eisen vanuit wet- en regelgeving zoals het tijdig opstellen van een jaarrekening. Met Novak kunt u een waarnemingsovereenkomst sluiten. Periodiek is er contact met de waarnemer zodat deze in voorkomend geval ook daadwerkelijk de waarneming concreet kan invullen. De waarnemer kan ook de periodieke evaluatie vanuit de NVKS met u bespreken.

>> Bekijk de tarievenlijst

Heeft u vragen over waarneming?

Vul het onderstaande formulier in. Onze specialisten nemen dan contact met u op. Of bel tijdens kantooruren naar 085-0220150.