‘Wat gaat er mis bij de introductie van RGS?’

‘Wat gaat er mis bij de introductie van RGS?’

Het initiatief voor het Referentie Grootboekschema (RGS) is eind 2011 ontstaan. Het eerste werkdocument Referentie Grootboekschema dateert van 18 mei 2012. Inmiddels is RGS versie 3.0 alweer een tijd een feit. Het gebruik van RGS in de praktijk lijkt na zes jaar echter nauwelijks van de grond gekomen. De hamvraag is ‘wat gaat er mis bij de introductie van RGS?’.

Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken mogelijk waardoor RGS tot heden niet echt van de grond is gekomen, zoals:
• Het duurt altijd wel een paar jaar voordat een nieuwe standaard gemeengoed is.
• De communicatie rondom de introductie van RGS is voor verbetering vatbaar.
• Softwareleveranciers lopen er niet warm voor om RGS goed in te bouwen in hun boekhoud- en rapportagesoftware.
• Bij RGS betrokken organisaties voor het uitvragen van RGS (zoals de Belastingdienst en CBS) hebben tot heden ondernemers en de accountancysector niet in voldoende mate kunnen overtuigen van de voordelen die RGS te bieden heeft. Dit punt kent een parallel met de introductie van XBRL (het huidige SBR) dat uiteindelijk alleen via een wettelijke verplichtstelling van de grond is gekomen, maar waar tot de dag van vandaag geen echte administratieve lastenvermindering voor de ondernemer is aangetoond.
• Bij RGS betrokken accountancy- en administratiekoepels (zoals NBA en NOAB) hebben tot op heden hun achterban niet in voldoende mate kunnen overtuigen gebruik te maken van RGS.
• De toegevoegde waarde die RGS te bieden heeft wordt niet in voldoende mate voor het voetlicht van betrokkenen gebracht.
• RGS bevat teveel RGS-codes, op dit moment meer dan 3.000, en is teveel gericht op XBRL (met mutatieniveau 5) in plaats van alleen op een universeel grootboekrekeningschema in de praktijk.
• RGS bevat teveel onnodige rekeningen die niet gekoppeld kunnen worden aan bestaande grootboekschema’s.
• Met RGS zelf en het tempo van de uitrol daarvan is niets aan de hand. Ik loop zelf te hard op de troepen vooruit en moet meer geduld hebben.

"Wat gaat er mis bij de introductie van RGS?"Laat ik allereerst eens veronderstellen dat er met RGS zelf en het tempo van de uitrol daarvan niets aan de hand is, dat er in de praktijk voldoende met RGS wordt gewerkt, dat het prima is dat er ruim 3.000 RGS-codes zijn en dat de introductie in het huidige tempo verloopt. Als dat uiteindelijk de uitkomst is van dit onderzoek moet ik dus duidelijk meer geduld opbrengen en wellicht over een paar jaar (twee tot drie) nog eens opnieuw de RGS-adoptiebalans opmaken.

Bovenstaande veronderstelling zou ik dan wel graag onderbouwd willen zien. Vandaar dit onderzoek naar de adoptie van het Referentie Grootboekschema, zes jaar na dato.
Graag zou ik daarom gebruikers (accountants- en administratiekantoren en ondernemers) onderstaande vragen voorleggen. Leveranciers van boekhoudsoftware, jaarrekeningsoftware en fiscale aangiftesoftware zijn reeds apart benaderd met enkele vragen over RGS. Bent u leverancier van deze software en niet benaderd? Stuur even een mail aan gerard@gbned.nl.
De bedoeling is dan dat aan het einde van deze zomer duidelijk is hoe het staat met de RGS-adoptiebalans.

Neem nu deel aan dit korte onderzoek naar de adoptie van RGS
De antwoorden op onderstaande vragen kunt u hier invullen.
• Bent u bekend met RGS?
• Bent u operationeel in de praktijk met RGS en zo ja, waarvoor?
• Bent u van plan RGS binnen een jaar in gebruik te nemen en zo ja, waarvoor?
• Kent u echte praktijkvoorbeelden van RGS?
• Bent u in voldoende mate geïnformeerd door uw brancheorganisatie(s) over de exacte mogelijkheden van RGS?
• Vindt u dat RGS overbodig is nu er SBR is dat al gekoppeld is aan rapportagesoftware?
• Is volgens u uw softwareleverancier(s) de vertragende factor wat betreft het gebruik van RGS?
• Vindt u het huidige RGS met momenteel ruim 3.000 RGS-codes een werkbaar geheel?

De antwoorden wordt geanonimiseerd verwerkt om te komen tot de juiste resultaten. De uitkomsten van dit onderzoek worden bekend gemaakt via de GBNED-nieuwsbrief van september 2018. Mocht daar aanleiding toe zijn dan maken we tussentijds melding in de nieuwsbrief van augustus 2018.

Dit artikel is geschreven door Gerard Bottemanne, eigenaar van onderzoeksbureau GBNED en partner van Novak.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.