Werkprogramma NOW-verantwoording

Op 7 oktober heeft de NBA de definitieve NOW-Standaarden en het accountantsprotocol gepubliceerd. Tevens is bekend geworden dat de derdenverklaring die in het kader van de NOW-1-regeling wordt afgegeven, voor accountants een aan assurance verwante opdracht is en valt onder Standaard 4400N.

De publicatie betekent voor het Novak Kwaliteitssysteem dat het redactieteam aan de slag gaat met de definitieve Standaarden. Dit om daar waar nodig aanvullende content te ontwikkelen die de accountant helpen bij de uitvoering en dossiervorming van deze opdrachten. Doelstelling is om zo spoedig mogelijk aanvullende content aan de gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar te stellen. Dit zoals eerder ook heeft plaatsgevonden met betrekking tot bijvoorbeeld de NOW-aanvraag en TVL-aanvraag. In het kader van de NOW-verantwoording moet u hierbij bijvoorbeeld denken aan een standaard dossierindeling, opdrachtbevestiging (wanneer deze niet vanuit de NBA wordt aangeboden), een lijst met op te vragen stukken (LOTS), werkprogramma, bevestiging/akkoordverklaring cliënt bij het vaststellingsverzoek en eventuele aanvullende instructies.

Heeft u nog geen abonnement op het Novak Kwaliteitssysteem, bestellen kunt u hier. Meer informatie over het Novak Kwaliteitssysteem vindt u hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.