De frisse blik van een onafhankelijke accountant

Wie mag een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bij wettelijke controleopdrachten uitvoeren?

In het onlangs verschenen Accountantsmagazine wordt een nieuwe dienst die Novak biedt in de schijnwerpers gezet: de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB).

Op dit moment is er discussie over wie OKB’s bij wettelijke controleopdrachten mogen uitvoeren. Voor wettelijke controles bij niet-OOB’s is de uitvoering van OKB’s geregeld in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta). Het Bta verwijst voor de uitvoering van OKB’s bij wettelijke controles van niet-OOB’s naar de EU-verordening. In de verordening dient degene die een dergelijke OKB uitvoert wettelijk auditor te zijn.

Er is onduidelijkheid ontstaan over wie wettelijk auditor is. Is dit de bij de AFM ingeschreven externe accountant of is dit ook de externe partij die niet bij de AFM als externe accountant is ingeschreven? Tot aan de wijziging hieromtrent in het Bta mocht een OKB worden uitgevoerd door een accountant met certificeringsbevoegdheid.

Dinsdag 11 september jl. was er op initiatief van de NBA overleg tussen de NBA, het Ministerie van Financiën, de AFM, grotere accountantskantoren en serviceorganisaties. Hierbij is afgesproken dat de NBA met het Ministerie van Financiën en de AFM gaat overleggen om duidelijkheid te krijgen over wie OKB’s bij wettelijke niet-OOB controleopdrachten mogen uitvoeren.
De aanwezige partijen bij dit overleg waren het erover eens dat het uitvoeren van een OKB door een bij de AFM ingeschreven externe accountant niet per definitie leidt tot kwalitatief betere OKB’s.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. Wilt u hierover met iemand van Novak van gedachten wisselen, bel dan met Novak DIRECT op 085-0220150 of rechtstreeks met onze accountant Bouwe Algra AA op 06-83521654.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.