Workflow voor PACK PE-KE is nu ook beschikbaar

Sinds 2019 biedt Novak in het Novak Kwaliteitssysteem workflow handleidingen aan. Deze handleidingen zijn samen met Unit4, CaseWare, MLE (samenstel), Infine en Visionplanner ontwikkeld voor het juiste gebruik van de Novak dossiertemplates in combinatie met het Novak Kwaliteitssysteem. Vanaf heden is ook PACK PE/KE als workflow handleiding toegevoegd aan de sectie ‘Kantooropzet en beheersing’, subsectie ‘Guidance’ van het Novak Kwaliteitssysteem.

Deze handleiding bevat aandachtspunten en toelichtingen om op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik te maken van PACK PE-KE van de NBA voor de uitvoering van controleopdrachten bij kleine, niet-complexe organisaties in combinatie met het Novak Kwaliteitssysteem, module Controleopdrachten. Daar waar PACK PE-KE in bepaalde gevallen beperkt voorziet in modellen voor de vastlegging van bepaalde werkzaamheden (met name in de kop en de staart van de opdracht), geeft de module Controleopdrachten met bijbehorende modellen (die zijn opgenomen in de modellenbibliotheek) hier nadere invulling aan.

Ten aanzien van onderwerpen waarin PACK PE-KE wel met een model voorziet maar nadere guidance in de vorm van instructies ontbreekt, zijn verwijzingen opgenomen naar instructies in de module Controleopdrachten. Deze handleiding maakt deze aansluiting inzichtelijk door de diverse verwijzingen naar instructies.

Voor gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem zijn deze handleidingen in de vorm van een update beschikbaar.

Kwaliteitsverbetering door gebruik handleidingen
Novak voert regelmatig kwaliteitsreviews uit in het kader van de jaarlijkse evaluatie NVKS of als pre- toetsing. Uit deze kwaliteitsreviews blijkt dat dossiertemplates door accountantskantoren op verschillende wijze worden gebruikt. Veelal op basis van eigen interpretatie. Ook hebben accountantskantoren onvoldoende zicht op de wijze waarop de template daadwerkelijk gebruikt zou moeten worden en hoe dit door de ontwikkelaars oorspronkelijk is bedoeld. De verwachting is dat dankzij de handleidingen de kwaliteit van de dossiervorming verbeterd wordt. De gebruiker wordt stap voor stap, kort en bondig uitgelegd hoe de opdracht (efficiënt) dient te worden uitgevoerd met behulp van de desbetreffende dossiertemplate.

De templates en het gebruik ervan verschillen per leverancier
De dossiertemplates zijn ontwikkeld door Novak samen met de bovengenoemde softwareleveranciers. Het resultaat is een combinatie van generieke Novak-content (uit het Novak Kwaliteitssysteem) en de technische functionaliteiten die de desbetreffende softwareleverancier heeft ingebouwd. Zo wordt een samenstellingsopdracht in de ene template anders uitgevoerd dan in de andere. De content is hetzelfde, maar de techniek die erachter zit is anders. Voor de gebruiker is het van belang om inzicht te hebben in hoe de template is ingericht en welke technische functionaliteiten moeten worden gebruikt om de opdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Maakt u nog geen gebruik van het Novak Kwaliteitssysteem?
Met het Novak Kwaliteitssysteem implementeert u binnen een handomdraai (nieuwe) wet- en regelgeving die voor uw praktijk van toepassing zijn. Het is een geruststellende gedachte dat uw kantoor werkt conform actuele wet- en regelgeving zonder dat u hier zelf dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Het Novak Kwaliteitssysteem is een integraal kwaliteitssysteem op zowel kantoor- als opdrachtniveau dat door een redactieteam up-to-date wordt gehouden. Maak nu gratis kennis met ons systeem en klik hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.