Aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Er is een Kamerbrief gepubliceerd waarin aanvullende fiscale maatregelen worden aangekondigd in verband met de coronacrisis.

Het gaat onder meer om:

 1. een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling.
 2. een versoepeling van het urencriterium.
 3. een eenmalige verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.
 4. de mogelijkheid tot het vormen van een fiscale coronareserve voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting.
 5. uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap.
 6. het fiscaal ruimer faciliteren van een betaalpauze bij hypotheekverstrekker voor hypotheek met annuïtaire aflossingsverplichting, dan nu wettelijk gezien mogelijk is zonder verlies van renteaftrek.

Voor de aangekondigde maatregelen volgt naar wij begrijpen een nadere uitwerking in een beleidsbesluit.

U kunt de kamerbrief vinden onder de link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/24/kamerbrief-over-aanvullende-fiscale-maatregelen-in-verband-met-coronacrisis .

Met betrekking tot de verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling wordt in bovengenoemde kamerbrief opgemerkt, dat er een vergelijkbare regeling gaat ontstaan als in het beleidsbesluit. Deze leest u hier: https://www.novak.nl/beleidsbesluit/ 

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Er is over diverse fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis een beleidsbesluit verschenen.

De laatste versie van dit besluit dateert van 22 april 2020. Er wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als:

 • uitstel van betaling belastingschulden;
 • betalingsverzuimboeten;
 • melding betalingsonmacht;
 • vrijstelling belastingheffing over TOGS uitkering.
 • de verlenging van diverse termijnen voor terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting,

bedrijfsfusie, juridische fusie en geruisloze terugkeer.

 • toepassing verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van diensten door sportscholen en dergelijke ondernemers.
 • reiskostenvergoedingen in de loonheffingen.

Wij verwijzen naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-23814.html voor meer informatie.

Heeft u aanvullende expertise nodig op dit gebied? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.