Aanvullende update Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar: gewijzigde NVKS

Bij de wijziging van de NVKS per 29 oktober 2020 is de ‘wettelijk aangewezen professional’ geïntroduceerd. Dit is een niet-accountant die bij of krachtens de wet is aangemerkt voor het mogen uitvoeren van een specifieke gelijkwaardige opdracht. Dat wil zeggen een opdracht die als assurance- of aan assurance verwante opdracht zou kwalificeren als deze door een accountant zou worden uitgevoerd. Achtergrond is de NOW-verantwoording die de zogenaamde ‘derdenverklaring’ kent. Het betreft hier een verklaring die door een niet-accountant kan worden gevoegd bij een verantwoording in het kader van de NOW regeling mits de subsidie zich bevindt binnen de daarvoor gestelde grenzen. 

Deze wijziging van de NVKS maakt het mogelijk dat binnen het kantoor een niet-accountant kan worden aangewezen om de derdenverklaring af te geven.

De wettelijk aangewezen professional moet de regels volgen die bij of krachtens de wet zijn voorgeschreven.  Bovengenoemde wijzigingen zijn met deze update verwerkt in het Novak Kwaliteitssysteem. U kunt vanaf heden de update ophalen.

Nog vragen over deze update?
Schroom niet om bij eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het Novak Kwaliteitssysteem in het algemeen of ten aanzien van deze update in het bijzonder, contact op te nemen met Novak (telefoon: 070-3524002, e-mail: redactie@novak.nl).

Voor (technische) vragen over (uw toegang tot) Scienta kunt u contact opnemen met Scienta (0341 700 256) of support@scienta.nl.  

Graag attendeer ik u tot slot op de mogelijkheid om hier rechtstreeks uw vragen aan één van de adviseurs van Novak DIRECT te stellen.

Met vriendelijke groeten, Marcel Kurvers
Projectmanager Novak Kwaliteitssysteem    
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.