De frisse blik van een onafhankelijke accountant

De frisse blik van een onafhankelijke accountant

Met de komst van Novak DIRECT is het producten- en dienstenaanbod van Novak fors uitgebreid. Een voorbeeld van een nieuw product is de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling: de OKB. Bouwe Algra AA, accountant bij Novak, heeft ruime ervaring met OKB’s en vertelt wat de meerwaarde is van het laten uitvoeren van een OKB bij Novak-kantoren.

Bouwe, wat houdt een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling precies in?
“Bij een OKB kijkt een onafhankelijke accountant of de verantwoordelijk accountant redelijkerwijs tot het oordeel had kunnen komen zoals onderbouwd in de voorgenomen af te geven verklaring. Bij wettelijke controleopdrachten van organisaties van openbaar belang – OOB’s – is een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling verplicht. Een OKB kan ook worden uitgevoerd bij wettelijke controleopdrachten van niet-OOB’s, vrijwillige controleopdrachten, overige controleopdrachten, beoordelingsopdrachten, samenstelopdrachten of bijzondere opdrachten. Het accountantskantoor moet wel criteria hebben vastgelegd op basis waarvan een OKB dient te worden uitgevoerd.”

Wanneer speelt een OKB binnen het mkb?
“In de praktijk komt het wel voor dat de accountant een andere verklaring overweegt af te geven dan het jaar daarvoor. Vorig jaar werd nog een goedkeurende verklaring afgegeven, dit jaar overweegt de accountant een verklaring van oordeelonthouding of van afkeuring. Dit kan aanleiding zijn om een onafhankelijke accountant te vragen of hij ook tot hetzelfde oordeel komt.Wat ook regelmatig voorkomt is dat een accountant een enkele opdracht uitvoert binnen een specifieke branche. Hij doet er dan goed aan om een beroep te doen op een accountant die veel ervaring heeft met die branche, omdat daar specifieke zaken kunnen spelen.”

Verstandig
Waarom biedt Novak sinds kort de OKB?
“Veel Novak-leden voeren slechts in beperkte mate assurance-opdrachten uit. Juist dan is het verstandig om criteria vast te leggen voor het uitvoeren van een OKB. Maar zelfs als je vaak assurance-opdrachten uitvoert, kan een OKB verstandig zijn. Voer je regelmatig controles uit bij een bepaald type onderneming, dan dreigt het risico dat je bepaalde zaken over het hoofd ziet. In dat geval kan de frisse blik van een onafhankelijke accountant via een OKB je behoeden voor misstappen.”

Diepte
Hoe werkt een OKB in de praktijk?
“De externe kwaliteitsbeoordelaar stelt de volgende vragen: wat zijn de risico’s die zijn gedefinieerd, wat zijn de bevindingen van het controleteam, wat hebben ze ermee gedaan en wat is de onderbouwing van de verklaring? De beoordelaar kijkt top-down. Hij begint met de conclusies en gaat dan de diepte in. De beoordelaar kan tot dezelfde maar ook tot andere bevindingen komen. In dat laatste geval volgt een discussie. De accountant van de organisatie zelf blijft eindverantwoordelijk. Je kunt het vergelijken met werken in een vliegtuig. De eerste stewardess sluit de deuren en de tweede stewardess checkt of dat daadwerkelijk is gebeurd. Dat is bij een OKB ook het idee. De accountant die de verklaring moet afgeven, blijft eindverantwoordelijk. Het is de rol van de onafhankelijke accountant om hem/haar te behoeden voor fouten en misstappen.”

Vijf voor twaalf
Standaard 220 beveelt aan om de kwaliteitsbeoordeling te faseren: de dynamische OKB. Hoe kijkt Novak hier tegenaan?

“Novak is een groot voorstander van de dynamische OKB. Bij een dynamische kwaliteitsbeoordeling wordt een OKB uitgevoerd na de planning en voorbereiding, na de uitvoering en vlak voor het afgeven van de verklaring. Het grote voordeel van een dynamische OKB is dat je tijdig kunt bijsturen als je bijvoorbeeld in de planningsfase een extra risico constateert.
Bij een standaard-OKB worden alle fasen in één keer achter elkaar beoordeeld. Als er morgen een verklaring moet worden afgegeven en er moet vandaag nog een OKB worden uitgevoerd, dan is het vijf voor twaalf. Er is dan wellicht onvoldoende tijd meer om de gewenste aanpassingen door te voeren. Of de gemaakte afspraken met de klant met betrekking tot oplevering kunnen niet worden nagekomen.”

Sparren
Wat is jouw eigen ervaring met OKB’s?
“Ik heb OKB’s zowel aan de zijde van extern accountant als aan de zijde van onafhankelijk kwaliteitsbeoordelaar meegemaakt. Ik kijk hier zeer positief tegenaan: een OKB komt uiteindelijk de kwaliteit ten goede. Een andere, ervaren accountant neemt immers kennis van alle informatie die jij hebt en bekijkt of hij tot dezelfde conclusies komt. Daarnaast kun je met de onafhankelijke accountant sparren over het geconstateerde.
Mocht een kantoor een OKB willen laten uitvoeren door Novak, dan kan via Novak DIRECT een afspraak met mij gemaakt worden. Dit kan via www.novakdirect.nl of door te bellen naar 085-0220150. Ik heb specifieke ervaring in het (internationale) midden- en kleinbedrijf en dan in het bijzonder retail, automotive, logistiek en groothandel.”

Dit artikel komt uit Accountantsmagazine nummer 3 van 2018. Bent u nieuwsgierig naar de rest van de artikelen? Nog heel even geduld, deze week valt het magazine bij u op de mat. Alle edities die tot nu toe zijn verschenen vindt u op deze pagina.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.