Activeren van onderzoeks- en ontwikkelingskosten

Regelmatig krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT vragen over het activeren van onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Activeren van onderzoekskosten mag niet meer plaatsvinden. Activering van ontwikkelingskosten moet plaatsvinden zodra de ontwikkelingsfase wordt bereikt en aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • de technische uitvoerbaarheid is aantoonbaar opdat actief kan worden voltooid zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik of verkoop;
  • er is de intentie en het vermogen om het actief te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
  • het is waarschijnlijk dat economische voordelen zullen worden gegenereerd;
  • er zijn adequate technische, financiële en andere middelen beschikbaar om de ontwikkeling te voltooien en het immaterieel vast actief te gebruiken of te verkopen;
  • de uitgaven kunnen betrouwbaar worden vastgesteld.

Voor kleine rechtspersonen bestaat de vrije keuze om ontwikkelingskosten te activeren of direct als last in de winst-en-verliesrekening te verwerken. Als de voornaamste activiteit van de kleine rechtspersoon het ontwikkelen van immateriële vaste activa is, dan geldt deze keuzevrijheid niet.

Inzake in de balans geactiveerde ontwikkelingskosten dient een wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling aangehouden te worden (2:365 lid 2 BW).

Heeft u ook een vraag over het activeren van onderzoeks- en ontwikkelingskosten, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)?

Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.