Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton)

De bekende verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt in beginsel per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231, en zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Een en ander wordt opgenomen in het Belastingplan 2023 en volgt het coalitieakkoord.

In dit kader is een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Wij verwijzen graag naar Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl .

Een en ander is mogelijk wel een punt om in ieder geval bij uw vermogende cliënten onder de aandacht te brengen. Bedenk daarbij dat de vrijstelling ook zou kunnen gelden voor alleen het aflossen van de eigenwoningschuld van de begiftigde.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Remco Ruinemans van Novak via r.ruinemans@novak.nl of via onze servicedesk Novak DIRECT.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.