Artikel: Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht

Met horizontaal toezicht sneller duidelijkheid over aangifte voor uw cliënt

Door: Marcel Kurvers, projectmanager Novak Kwaliteitssysteem

Het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst in samenwerking met koepel-, belangen- en beroepsorganisaties uitwerking gegeven aan de uitkomsten van het project de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (DHT). Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners. Deze leidraad vervangt per direct de oude versie uit 2016. Veel uitgangspunten zijn gelijk gebleven, maar er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Uitgangspunten
Horizontaal toezicht Fiscaal Dienstverleners (hierna HT-FD) is bedoeld voor cliënten van fiscaal dienstverleners (zoals accountantskantoren) die de uitgangspunten van horizontaal toezicht onderschrijven. Bij HT-FD steunt de Belastingdienst op de werkzaamheden die door het accountantskantoor voor de cliënt worden uitgevoerd. Het toezicht door de Belastingdienst kan daarop aangepast worden. Het uitgangspunt bij HT-FD is dat het accountantskantoor namens de cliënt een convenantaangifte indient. De basis hiervoor ligt in de houding en het gedrag (vertrouwen, begrip en transparantie) van zowel de cliënt als het kantoor en het gehanteerde kwaliteitssysteem door het kantoor. Daarnaast worden relevante fiscale standpunten die tot verschil van inzicht kunnen leiden door het kantoor met de Belastingdienst afgestemd voordat de aangifte wordt ingediend (vooroverleg).

Lees het hele artikel hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.