AVG: eindelijk duidelijkheid voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals

Beroepsorganisaties NBA, NOB, RB, NIRPA en Novak publiceren gezamenlijk nieuwe richtsnoeren AVG

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de onduidelijkheid inzake één van de grootste vraagstukken met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): zijn accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bij de uitvoering van hun dienstverlening aan cliënten?

Discussie ten aanzien van de rolverdeling
Ellen Timmer (advocaat ondernemingsrecht bij Pellicaan Advocaten) heeft in 2018 als één van de eersten in haar artikelen en blogs openlijk kritiek geuit op de publicaties van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), ten aanzien van de rolverdeling (verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker) bij de dienstverlening aan cliënten. Hiermee is de discussie aangezwengeld of de wijze waarop de NBA (na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens) de rol van de accountant onder de AVG uiteen heeft gezet, wel juist is. Ook kantoren hebben hierover massaal vragen gesteld aan de helpdesk van de NBA, zo blijkt uit het rapport over het raadplegen van de helpdesk door de leden in 2018. Ook beroepsorganisaties waar belastingadviseurs en salarisprofessionals bij zijn aangesloten, hebben hierover diverse vragen gekregen.

Dienstverlening onder de loep genomen
Inmiddels is er bij de beroepsorganisaties het nodige achter de schermen gebeurd om gezamenlijk duidelijkheid aan de leden te verschaffen. Het gaat hierbij om NBA, NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), RB (Register Belastingadviseurs), Novak (Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren) en NIRPA (Nederlands Instituut Register Payroll Accounting) in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. Samen hebben zij  de meest voorkomende dienstverlening (en de daarbij behorende werkzaamheden) binnen mkb-praktijk in kaart gebracht waarbij wordt aangegeven wanneer men, vanuit de AVG bezien, ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ is. Dit inclusief onderbouwing per dienstverlening. Het eindresultaat is verwerkt in richtsnoeren. Deze nieuwe richtsnoeren leest u hier. 

Het volledige artikel leest u hier. 

Het persbericht van 1 oktober 2019 leest u hier.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.