Column Theo Gommer: Pensioenissues 2022

DGA
Er is mij – vooral als pensioenadvocaat – dit jaar een aantal zaken opgevallen. Allereerst dat het nog altijd een ‘rommeltje’ is bij alles wat met pensioen in eigen beheer en/of de ODV te maken heeft. Dat komt natuurlijk als eerste na de wet uitfasering aan het licht bij een echtscheiding. Dat DGA’s meer dan gemiddeld scheiden is bekend en het gaat dan om meer geld dan bij gewone werknemers. Inmiddels heb ik vele dossiers gehad waarin zaken niet goed zijn vastgelegd; van gewoon geen handtekening van (ex-)partner), geen afspraken, laat staan goede, over hoe te compenseren bij een scheiding en het wel omzetten in een ODV van het ouderdomspensioen (ook het voorwaardelijke deel dat verevend moet worden, maar dan dus zonder handtekening) en dan niet het bijzonder partnerpensioen. Ook het eenzijdig opschuiven van de pensioenleeftijd door de DGA zet natuurlijk kwaad bloed op bij de ex.

Pensioen ‘lawyers paradise’, maar of dat de bedoeling is vraag ik mij af. Enfin, u weet mij te vinden:).

Verplichtstelling
Daarnaast de verplichtstellingsproblematiek: hoort een bedrijf bij een verplicht pensioenfonds of niet. Dat moet inmiddels toch de standaard taak van de accountant (maar ook boekhouder) zijn om dat te bewaken, als dat niet is belegd bij de (Wft-)pensioenadviseur. Maar ook dan moet hij het weten en verifiëren.

Afwijkende individuele pensioenafspraken
Tot slot – en dat komt uiteraard direct naar voren bij fusies & overnames – afwijkende afspraken met individuele werknemers. Prima, maar leg het dan goed vast. Van de afstandsverklaring, tot afwijkende afspraken over de eigen bijdrage.

Invaren
Dit zal een voorbode zijn van de issues die naar voren komen bij het invaren onder de Wet Toekomst Pensioenen. Zolang die er nog niet is, is het een goed moment om alle pensioenzaken eens consciëntieus tegen het licht te houden.

Voorkomen is beter dan genezen is dan ook niet voor niets al sinds 2001 onze slogan als pensioenadvocaten. Enfin, u weet ons te vinden. Fijne feestdagen en tot 2023!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of kan ik u helpen met bovenstaande? Neem dan contact op met &Gommer Pensions 013 207 0052 of kijk op : www.gommerpensions.nl 

Theo Gommer, telefoon: 013-2070052/06-51449524
E-mail: theogommer@gommerpensions.nl
Website: www.gommerpensions.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.