Column Thomas Janus: Opgelet bij belastingaangiften na overlijden!

Na een overlijden van een ondernemer vragen de aangiften Inkomsten- en Erfbelasting bijzondere aandacht. Waar onvoldoende kennis en aandacht toe kunnen leiden, volgt uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 24 maart van dit jaar. Wat speelde er?

Te veel betaalde erfbelasting van € 450.000
Een administratiekantoor verzorgde al sinds medio jaren ’90 van de vorige eeuw verschillende aangiften van belasting. In 2014 overlijdt de ondernemer. Tot haar
nalatenschap behoorden aandelen in een familiebedrijf. Het administratiekantoor en haar vennoten worden door de erfgenamen aansprakelijk gesteld omdat in de aangifte Erfbelasting geen beroep is gedaan op de BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) met als gevolg dat de erfgenamen ruim € 450.000 teveel aan erfbelasting hebben betaald. Verder is in de aangifte Inkomstenbelasting over de vererfde aandelen ten onrechte geen vervreemdingswinst opgegeven. In een poging te redden wat er te redden is, schakelen de erfgenamen een big-four kantoor in. Dit kantoor factureert € 133.750. Het administratiekantoor en diens vennoten verweren zich door onder meer te stellen dat zij de fiscale kennis niet bezaten en ervan uit gingen dat de notaris de erfgenamen al had geadviseerd.

Zorgplicht geschonden
De rechter maakt korte metten met het verweer. De zorgplicht van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar is geschaad. Deze norm eist van de beroepsbeoefenaar dat hij zijn klant op de hoogte stelt wanneer hij niet deskundig is op een specifiek terrein. In een dergelijk geval zal hij zijn klant naar een ander moeten doorverwijzen, of de benodigde kennis elders moeten inwinnen. Eventuele betrokkenheid van de notaris (of executeur) kan niet afdoen aan de zorgplicht van de betrokken beroepsbeoefenaar.

Het administratiekantoor wordt veroordeeld om de teveel betaalde erfbelasting, een gedeelte van de facturen van de door de erfgenamen ingeschakelde specialist, de proceskosten en de kosten van beslaglegging aan de erfgenamen te vergoeden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Janus Notarieel Juristen 040 – 760 1660 of kijk op www.janusnotarieeljuristen.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.