Home » HRM

Column Wim Huurman (Novak DIRECT HRM) : Van krapte naar creativiteit

Inmiddels zijn er 143 vacatures per 100 werklozen. Gaat de verwachte aanstaande recessie de arbeidsmarktkrapte oplossen? De verwachting is dat dit enige verlichting zal geven, maar niet de oplossing brengt. De demografische ontwikkeling en de grote uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en woningnood, blijven de vraag naar arbeid opstuwen. Dit nog los van het feit dat er veel nieuwe banen zijn ontstaan (customer due dilligence bij banken en flitsbezorgers) die er eerst niet waren.

Bekend is dat wij niet alles vanuit China kunnen vertrouwen en moeten overnemen. Wel kunnen wij leren van het feit dat Chinese woord voor crisis zowel gevaar als kans omvat:

Als werkgever zullen wij de kansen moeten pakken. In eerdere artikelen ben ik al ingegaan op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim (samenhangend met psycho-sociale arbeidsbelasting) en het revitaliseren van het beloningsbeleid. Daar zal ik nu niet nader op ingaan. In dit artikel zal ik de bevindingen van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland vanuit het door hen opgerichte Taskforce Arbeidsmarktkrapte behandelen. Zij komen met 5 concrete adviezen om de kansen ten tijde van arbeidsmarktkrapte beter te benutten, namelijk:

  • Laat mensen meer uren werken

Wij hebben in Nederland 4,5 miljoen deeltijders (75% vrouw). Uit onderzoek blijkt dat meer dan 10% hiervan bereid is meer uren te werken. Naast het aanbieden van extra uren kan gedacht worden aan het omzetten van (extra) verlof in salaris en stimuleren van langer doorwerken (ook na de AOW-gerechtigde leeftijd).

  • Zet onbenut arbeidspotentieel in

Benut meer de talenten in plaats van vast te houden aan een gewenst profiel waaraan een kandidaat bijna volledig moet voldoen. Wees bereid om functies aan te passen aan het beschikbaar potentieel. Zoek ook buiten de reguliere kanalen, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties of organiseer zelf een banenmarkt.

  • Grotere instroom van arbeidsmigranten

De Nederlandse bevolking krimpt, maar in 2021 was het migratiesaldo ruim 100.000 mensen. Hier liggen kansen voor de toekomst. Het kunnen bieden van huisvesting lijkt op dit moment de sleutel tot succes.

  • Vergroot de mobiliteit op de arbeidsmarkt

NLwerktaanwerk.nl brengt processen van werk naar werk in kaart. Verder is het goed om inzichtelijk te maken welke initiatieven er zijn om medewerkers te begeleiden naar andere functies op de arbeidsmarkt. Werknemers worden wendbaarder als zij inzicht krijgen op kansen in andere branches. Probeer zelf ook een beroep te doen op zij-instromers.

  • Houd leven lang ontwikkelen levend

Het ontbreekt in veel organisaties nog aan een echte leercultuur bij bedrijven, terwijl ontwikkelmogelijkheden een heel bepalende factor zijn voor een medewerker om al dan niet op zoek te gaan naar een andere werkgever. Kijk minder naar diploma’s en meer naar kennis en vaardigheden van de medewerkers. Geef medewerkers regie  en faciliteer hun persoonlijke ontwikkeling.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Drs. Wim Huurman, Wim is HRM-adviseur en al meer dan dan tien jaar eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie (zie www.pilatusdam.nl) en Novak DIRECT adviseur op HRM gebied.

Telefoon: 079-3313747/06-2060274
E-mail: wim.huurman@pilatusdam.nl.
Website: www.pilatusdam.nl

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.