Continuïteit verplicht PE-onderwerp in 2021

Het bestuur van de NBA heeft voor alle openbaar accountants in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten in het kader van de wettelijke en/of vrijwillige controleopdrachten geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 2021 een geaccrediteerde cursus van (minimaal) vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. Voor openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk geldt de verplichting om in hun PE-portfolio 2021, vier uur aandacht te besteden aan het thema ‘Continuïteit’.

Naast het volgen van een cursus met betrekking tot continuïteit, kunt als accountant ook op een andere manier aandacht besteden aan ‘continuïteit’ in het kader van uw PE-verplichtingen. Zo is dit onderwerp bijvoorbeeld ook uitgewerkt in de ‘Instructie discontinuïteit’ zoals opgenomen in de diverse modules op opdrachtniveau van het Novak Kwaliteitssysteem. Kennisnemen van deze instructie en bespreking ervan op hoofdlijnen met medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten kunnen helpen om breder aandacht te hebben voor continuïteit bij de uitvoering van de diverse opdrachten en deze materie meer eigen te maken. Deze activiteiten kunnen onderdeel zijn van uw PE-plan in 2021.

Heeft u vragen over het onderwerp ‘continuïteit’ of het opstellen van uw PE-plan voor 2021, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze adviseurs via Novak DIRECT.

Wellicht is dit ook interessant voor u:

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.