De impact van het coronavirus op het continuïteitsbeginsel in jaarrekeningen

Op dit moment krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT veel vragen over de impact van het coronavirus op het continuïteitsbeginsel in jaarrekeningen.

Corona

Wat er op dit moment gebeurt is iets wat wij nog niet eerder hebben meegemaakt. De huidige situatie is buitengewoon en gaat gepaard met veel onzekerheid. Het beleid van de regering is er op gericht de economische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Organisaties die hun jaarrekening opmaken en hun accountants moeten nu nadenken wat er in de jaarrekening en (indien van toepassing) in het bestuursverslag moet worden vermeld over het coronavirus.

Gebeurtenis na balansdatum

Een groot aantal organisaties stelt momenteel de jaarrekening 2019 op. De gevolgen van het coronavirus zal dan worden behandeld als een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie verschaft over de feitelijke situatie per balansdatum, de omstandigheden zijn ontstaan na de datum van de jaarrekening.

Continuïteitsveronderstelling

Als er ernstige onzekerheid omtrent de continuïteit is dient er een adequate uitleg in de toelichting op de jaarrekening te worden opgenomen. De vraag is of er op dit moment een gedegen analyse van de situatie kan worden gegeven. Van belang is dat organisaties de onzekerheid waarin zij zitten zo goed mogelijk beschrijven en aangeven wat de te verwachten impact voor hun organisatie is. Duidelijk moet aangegeven worden dat men nog niet weet wat het uiteindelijk voor de organisatie gaat betekenen.

De accountantsverklaring

In de komende periode zullen in veel accountantsverklaringen secties continuïteit naar aanleiding van corona worden opgenomen. Ook zullen er situaties zijn waarbij de impact van corona voorzienbaar is en de financiële positie van de organisatie geen aanleiding geeft voor ernstige onzekerheid over de continuïteit.

Heeft u ook een vraag over de impact van het coronavirus op het continuïteitsbeginsel, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.