De Wwft in de praktijk – Casussen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert Novak in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) elke maand een Wwft-gerelateerde casus.

Deze maand: ongebruikelijke transacties: vermoeden fraude via ‘contante verkopen’.

Tijdens een controle van Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij een accountantskantoor liepen de onderzoekers tegen een aantal opmerkelijke transacties aan in de administratie van een supermarkt.

De kasadministratie van de supermarkt toonde een onrealistisch beeld. Er werden bijvoorbeeld regelmatig bedragen rond de € 10.000 afgestort vanuit de kas terwijl het boekhoudkundige kassaldo op dat moment ongeveer € 100.000 was. Het kassaldo was het gehele jaar door erg hoog, behalve op 31 december. Dan lag het kassaldo op ongeveer € 10.000. Daarnaast vertoonde de kas een paar keer per jaar een negatief kasboeksaldo.

De administratie was sowieso gebrekkig en ondanks het vele kasverkeer waren er bijvoorbeeld nimmer kasverschillen. Ook de voorraad werd, ondanks de flinke omzet, niet bijgehouden. Aan het einde van het jaar schatte de ondernemer de eindvoorraad. Deze was volgens zijn schatting elk jaar gelijk.

Het accountantskantoor had vanwege het ongebruikelijke en ondoorzichtige karakter van de administratie van de supermarkt een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) moeten doen. Het belang van deze melding is onder andere om de toekomstige activiteiten van die ondernemer te kunnen monitoren.

Omdat het kantoor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet juist had toegepast en er overtredingen van de Wwft zijn geconstateerd is door BFT een bestuurlijke boete opgelegd.

Procedures inzake zowel het cliëntenonderzoek als de ongebruikelijke transacties vanuit de Wwft zijn opgenomen in het Novak Kwaliteitssysteem. Voor meer informatie zie hier op de website van Novak. Is uw kennis inzake de Wwft nog up-to-date? Wist u dat Novak ook in huis Wwft-cursussen verzorgd? Voor meer informatie stuur een e-mail naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.