Deadline aanvragen definitieve berekening NOW 1

De deadline voor het aanleveren van het accountantsproduct bij de aanvraag voor vaststelling in het kader van de NOW 1 wordt verlengd met 14 weken, zijnde tot en met 6 februari 2022. De aanvraag voor een definitieve berekening van de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid voor de eerste aanvraagperiode (NOW 1) moest uiterlijk 31 oktober 2021 door de ondernemer digitaal zijn ingediend bij het UWV en voorzien zijn van een derdenverklaring of ander accountantsproduct zoals de samenstelverklaring bij de NOW.

In de praktijk blijkt dat het tijdig afgeven van de derdenverklaringen en accountantsproducten veel druk leggen op accountants en op de ondernemers. De overheid biedt hierom een uitstel voor de accountantsverklaring en derdenverklaring.

Als u de accountantsverklaring of derdenverklaring voor de NOW 1 nog niet hebt afgegeven, adviseer uw ondernemer dan om uiterlijk op 31 oktober de aanvraag (met uitstel van aanlevering van de verklaring) voor vaststelling in te dienen bij het UWV.

Tijdens de aanvraag volgt de aanvrager (de ondernemer) deze stappen:

  • Antwoord ‘Nee, nog niet’ op de vraag of u al een accountantsverklaring of derdenverklaring heeft.
  • Bevestig met een vinkje dat u een verklaring heeft aangevraagd, of gaat aanvragen.
  • U kunt nu niet meer verdergaan in het formulier. Sluit daarom het formulier af in uw browser.

Als de aanvrager het vinkje heeft gezet, ontvangt hij binnen 10 dagen een bevestigingsmail op het e-mailadres dat in de aanvraag is opgegeven. Hierin staat ook een link naar het formulier. Die link is te gebruiken tot en met 6 februari 2022. Doet de aanvrager voor meerdere loonheffingennummers een aanvraag? Dan ontvangt hij één bevestigingsmail.

Zodra de aanvrager de accountantsverklaring of derdenverklaring heeft ontvangen, doet hij de aanvraag opnieuw, via de link in de mail. Heeft hij na 6 februari 2022 nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd? Dan moet hij het ontvangen voorschot volledig terugbetalen.

In het kader van bovenstaande is inmiddels een update voor gebruikers van het Novak Kwaliteitssysteem beschikbaar waarin de modellen voor opdrachtbevestiging in het kader van de verantwoording NOW 1 in lijn zijn gebracht met deze aanpassing.

Heeft u aanvullende vragen of expertise nodig over dit onderwerp? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.