Doe mee aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019

Graag nodigt NIRPA u uit voor deelname aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019. 

Trendonderzoek Salarisprofessionals is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional is geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. 

Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA: Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll-professional. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. 

Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen: 

– Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied; 

– Ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional; 

– Kennis en vaardigheden van de Payroll Professional. 

Dit jaar zijn ook een aantal vragen over actualiteiten in het vakgebied toegevoegd. 

We nodigen u graag uit om uw bijdrage aan het onderzoek te leveren door het volgen van deze link. Het aantal vragen is minder dan de vorige edities van het onderzoek. Deelname vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd. U heeft tot 15 juni de tijd om mee te doen aan het Trendonderzoek. 

De onderzoeksresultaten worden op 10 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld. 


Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.