Gevolgen tijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus

Door de sluiting van scholen en kinderopvang tijdens het coronavirus ontstaan er veel vragen omtrent de kosten voor kinderopvang. U hoeft vanwege de sluiting van de kinderopvang geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Geef wel de wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden door die niets te maken hebben met de sluiting van de kinderopvang wegens COVID-19. Bijvoorbeeld als u geen baan meer heeft of als u uw contract bij de kinderopvangorganisatie beëindigt of als uw inkomen wijzigt.

U dient de factuur van de kinderopvang te blijven betalen. Dan houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag. En dan blijft uw plek op de kinderopvang behouden voor wanneer de kinderopvang weer open gaat.

Strikt genomen is dit afhankelijk van de privaatrechtelijke overeenkomst die u hebt gesloten met uw kinderopvangorganisatie. Maar gezien deze noodsituatie adviseren wij u toch te blijven betalen. Zo houdt u ook uw recht op kinderopvangtoeslag.

Voor uw recht op kinderopvangtoeslag, moet u ook de eigen bijdrage blijven betalen.

Hoeveel uur krijg ik vergoed?

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvanginstelling aan u in rekening brengt, ook als uw kinderen thuis blijven. U krijgt mogelijk minder toeslag als de kinderopvanginstelling minder uren aan u in rekening brengt omdat uw kinderen thuis zijn.

Het contract kunt u opzeggen. In uw privaatrechtelijke overeenkomst met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt ontbinden. Op het moment dat u uw contract ontbindt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging door aan Toeslagen via het portaal van Toeslagen.

Wij verwijzen u naar: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/gevolgen-sluiting-kinderopvang-covid 

Heeft u als lid een vaktechnische vraag of bent u op zoek naar kantoorondersteuning? Bel dan tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) Novak DIRECT via 085-0220150 of maak gebruik van ons webformulier.

Voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het lidmaatschap, opleidingen en facturen) is het bureaukantoor te bereiken via
070-3524002. Voor vragen kunt u ook een e-mail sturen naar novak@novak.nl.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.