Herinnering in verband met corona crisis – melding betalingsonmacht

Graag willen wij u aan het volgende herinneren.

Een bestuurder kan tijdens een crisis situatie mogelijk eerder zijn schulden met betrekking tot de omzetbelasting- en/ of loonheffingen niet voldoen. Eventueel kan dit tevens gelden voor bijdragen aan een bedrijfspensioenfonds. Stel dat deze schulden op enig moment niet meer kunnen worden voldaan door de BV. In dit kader is het van groot belang om binnen 2 weken na afloop van de betalingstermijn voor deze schulden een melding betalingsonmacht te doen. Als een bestuurder tijdig heeft gemeld, dan is de bestuurder alleen aansprakelijk voor deze schulden als de Belastingdienst aannemelijk maakt dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is. Als de bestuurder niet tijdig heeft gemeld, dan wordt het ‘kort door de bocht geformuleerd’ nog vrij lastig om onder de bestuurdersaansprakelijkheid voor hiervoor genoemde schulden uit te komen.

In bijgaande brochure van de Belastingdienst is meer informatie opgenomen over de melding betalingsonmacht en aansprakelijkheid voor belastingen en premies.

Maak gebruik van het beschikbare formulier op de website van de Belastingdienst voor de melding betalingsonmacht.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies

Heeft u als lid een vaktechnische vraag of bent u op zoek naar kantoorondersteuning? Bel dan tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) Novak DIRECT via 085-0220150 of maak gebruik van ons webformulier.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.