Het effect van de coronacrisis op de jaarrekening

Op dit moment krijgen wij via onze servicedesk Novak DIRECT veel vragen over het effect van de coronacrisis op de jaarrekening en hoe dit effect in beeld gebracht kan worden.

Gebeurtenis na balansdatum

De coronacrisis is een belangrijke gebeurtenis na balansdatum. Als deze gebeurtenis belangrijk is voor het inzicht, dient deze te worden opgenomen onder de toelichting in de jaarrekening. Voor veel organisaties is hier sprake van, bijvoorbeeld door het noodgedwongen staken van activiteiten en/of grote vraaguitval.

Impact-analyse

Voor veel organisaties is het noodzakelijk een impact-analyse van de gevolgen van de huidige crisis op hun organisatie en activiteiten op te maken. In deze analyse wordt niet alleen rekening gehouden me de eigen activiteiten maar ook met de effecten voor personeel, afnemers, leveranciers en andere stakeholders van de organisatie. Kunnen de stakeholders hun verplichtingen nakomen? Ook dient rekening gehouden te worden met de steunplannen van de overheid waarbij het nog niet altijd duidelijk is wat die precies inhouden.

Hoe?

Op dit moment is er veel onzekerheid omtrent de duur van de crisis en de mate waarin organisaties worden beperkt in hun handelen, het is dan ook raadzaam om te werken met verschillende scenario’s en daarop gebaseerde liquiditeitsprognoses.

Continuïteitsveronderstelling

Met de impact-analyse kan de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen van de jaarrekening 2019 worden onderbouwd.

Het bestuursverslag

Een van de onderdelen van het bestuursverslag betreft de toekomstparagraaf. In de toekomstparagraaf wordt een nadere toelichting gegeven op de verwachtingen voor de komende periode. De omstandigheden die de omzet en winst beïnvloeden dienen te worden behandeld. Het is bijna niet voor te stellen dat hier niet op zijn minst naar de huidige crisis wordt gerefereerd. De uitkomsten van de impact-analyse vormen een goed vertrekpunt om deze toelichting op te stellen.

Heeft u ook een vraag over de impact-analyses, of heeft u een andere vraag (vaktechnisch of kantoorgerelateerd)? Neem dan contact op met Novak DIRECT, wij helpen u graag verder!

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.