PensioenAkkoord2020 door pensioenspecialist Theo Gommer

Het in juni 2019 gesloten PensioenAkkoord wordt inmiddels uitgewerkt in wetgeving. Nu de kortingen van de baan zijn bij pensioenfondsen, heeft iedereen zich gecommitteerd aan vlotte implementatie. Het wetsvoorstel temporisering AOW is al aangenomen en het wetsvoorstel inzake de lumpsumoptie van 10% is bekend. Het nieuwe pensioensysteem kenmerkt zich verder door een persoonlijke flatrate beschikbare premie voor iedereen van circa 27%. Alles daaronder is dus ‘akkoord’. De meest logische optie is dan om de lopende beschikbare premiestaffels relatief budgettair neutraal om te zetten – rekening houdend en al dan niet met compensatie voor 45-plussers – en vervolgens werknemers de ruimte te geven voor vrijwillige bijsparen tot het maximum van 27%

Bijsparen?
Of dat bijsparen in de pensioenregeling moet is dan wel de vraag. Wellicht is het beter om dat in een bancaire lijfrente te doen. Deze is immers flexibeler, mag tot zo’n € 21.000,- per jaar ook tijdelijk zijn (minimaal 5 jaar) en de lumpsum van 10% geldt ook gewoon voor lijfrente. (Trouwens ook voor (resterend) pensioen in eigen beheer, maar (nog) niet voor de ODV, maar dat komt wellicht nog na de consultatieronde.)

Flexibiliteit
Zodra pensioen nog flexibeler wordt, bijvoorbeeld met de optie om pensioengeld te gebruiken voor de eigen woning/hypotheek, studie-/zorgverlof, wordt het pas aantrekkelijk om ‘zoveel’ als gewenst in pensioen te stoppen. Omdat het geld dan ook aangewend kan worden vóór pensioendatum voor andere zaken.

Eigen verantwoordelijkheid
Bij twijfel zou ik dus niet snel veel aanvullend sparen in pensioen en/of lijfrente, maar gewoon vrij in Box III. Dat ‘jongeren’ vanaf de start van hun arbeidzame leven meer aan eigen financiële planning moeten doen is inmiddels evident. Zij móeten niet zozeer, maar gáán en wíllen zelf immers ‘zo lang mogelijk’ werken (wel leuk werk, energetisch werk en uiteraard vanaf 55-60 jaar parttime). Als accountant (en/of werkgever) is het dan ook zaak om (hun) werknemers daarbij te begeleiden. Employability & pensioen gaat dan naadloos over in eigen regie van de werknemer over zijn financiën. Dát is ook de bedoeling geweest van de Wet Pensioencommunicatie in 2015.

Geen pensioenregeling?
Met de aanstaande krapte op de arbeidsmarkt (en dus werkdruk) moeten accountants(kantoren) hier het initiatief in nemen. Dat er overigens nog steeds kantoren zijn die überhaupt geen pensioenregeling aanbieden kan dus gewoon niet meer anno 2020! Zeker nu er voor de Novak-kantoren een prachtige collectieve mantelovereenkomst is met BrandNewDay en wij u kunnen adviseren.

ZZP-ers
Ook voor ZZP-ers gaat een gelijke flatrate-lijfrentepremie gelden in de IB. Zij moeten – dat blijkt inmiddels uit alle onderzoeken – beter begeleid bij hun ‘pensioen’. Een mooie taak dus voor u (als accountant)!


Heeft u een vraag of uw pensioen of interesse in de collectieve mantelovereenkomst? Neem dan contact op met pensioenspecialist Theo Gommer via Novak DIRECT 085-0220150. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.