Nieuw in het Novak Kwaliteitssysteem: dynamische modellen

Binnen Scienta, het cloud platform waarin het Novak Kwaliteitssysteem is opgenomen, is recent door Novak de nieuwe techniek ‘formulieren’ in gebruik genomen. Van diverse reeds bestaande modellen, zijn nu tevens dynamische varianten beschikbaar.

De techniek maakt het mogelijk om data centraal te verzamelen en op te slaan. Zo zijn de dynamische modellen vanaf heden beschikbaar voor de jaarlijkse verklaring met betrekking tot het naleven van de fundamentele beginselen en het stelsel van kwaliteitsbeheersing door medewerkers. Medewerkers ontvangen vanuit het Novak Kwaliteitssysteem centraal de taak om de verklaring in te laten vullen en digitaal binnen het systeem te ondertekenen. De ondertekende verklaringen worden vervolgens in het kwaliteitssysteem opgeslagen.

Ook met betrekking tot dossierreview zijn vanaf heden dynamische modellen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van een kwaliteitsreview op afgesloten samenstellings- beoordelings- en controledossiers (bijvoorbeeld in het kader van de jaarlijkse evaluatie vanuit de NVKS). Hierin is tevens de workflow verwerkt waarbij de verantwoordelijke accountant eerst de inhoud van de review beoordeelt en zijn op- en aanmerkingen op de uitkomsten vastgelegd. Vervolgens ontvangt de reviewer het ondertekende formulier retour voor verdere afwikkeling. Het formulier wordt tot slot in het kwaliteitssysteem opgeslagen. Naast de standaard dynamische modellen die vanuit Novak worden aangeboden, kunnen gebruikers met een premium licentie ook eigen dynamische modellen ontwikkelen. De techniek helpt om modellen te ontwikkelen om processen te meten, te controleren en te analyseren, maar ook om open feedback te verzamelen en continu te verbeteren. Of het nu gaat om aanvragen, het doen van interne audits, het melden van incidenten of het meten van tevredenheid: u bepaalt zélf welke formulieren u maakt, hoe u ze opstelt en voor welk doeleinden.

Voor meer informatie over het gebruik van de dynamische modellen die vanuit Novak worden aangeboden, neem contact op met Novak: novak@novak.nl.

Voor meer informatie over premium licenties en/of het gebruik van de formulieren-techniek, neem contact op met Scienta.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.